Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 7 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
-5). Tlačítko stlačit pouze EU D obr. Přitom vymaže od základního programu odchylující se naprogramování. Kanál řídí ohřev zásobníku teplé vody (nebo komfortní spínání ZW- BR 8-25 ZWBR 7-25 ZE, ZWE - 3MF, ZSR. 9) V polohách spínače provoz- ních režimů regulátoru kanálem spí- nacích hodin řízeno automatické přepíná- ní mezi normálním provozem provozem s ochranou proti mrazu resp. Toto základní nastavení je pro každý den týdnu čtyři spínací peri- ody stejné. Tlačítko pro nulování (CL) Tento základní program vždy aktivován při stlačení tlačítka CL. úsporným provozem.5, ZWR .. - Spínací hodiny (d) zasunout doraz do clony. - Kabel (c) zástrčkou (i) protáhnout vybráními. 4 Seřízení spínacích hodin (obr.9 7 . - Povolit šrouby otevřít víko spínací skříňky (e).8 obr.. V programové paměti spínacích hodin je z výroby nastaven počátek normálního provozu 6:00 úsporného provozu na 22:00 hodin. Pro sjednocení termínů jsou následujícím textu pro- vozu zásobníku používány výrazy "nor- mální provoz" (akumulace) "úsporný provoz" (ohřev blokován). - Uzavřít zařízení.Spínací hodiny (d) zepředu zasunout do otvoru doraz. 8) - Vyjmout záslepku (b) - Kabel (c) spínacích hodin provléknout zepředu skrz clonu (a). Pro každý den lze pro tento účel naprogramovat pro kaž- dý kanál dvě spínací periody (kanál 1:I a II; kanál 2:III IIII). - Nasadit víko skříňky zašroubovat. - Zástrčku (i) nasunout určený konek- tor (j) (vlevo vně) základní desky (ST 2).4 Montáž topného kotle (obr. 3