Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: BHV senzory s.r.o.

Strana 3 z 6Poznámky redaktora
4404 kabelovou přípojkou M20x1,5 (objednací kód 880) jiné varianty přání 5 standard: PVC kabel bez větrací hadice (rozsah provozních teplot: 70°C) 6 Kabel různých provedeních délkách dodání, rozsah provozních teplot závislý kabelu. Schéma zapojení 2vodičový systém (proud) 3vodičový systém (proud napětí) Tabulka zapojení vývod Elektrické připojení ISO 4400 Binder 723 (5pólový) M12x1 kov (4pólový) polní pouzdro barvy vodičů (DIN 47100) napájení + napájení – signál +(pro 3vodič) 1 2 3 3 4 1 1 2 3 IN + IN - OUT+ wh (bílá) bn (hnědá) gn (zelená) kostra zemnicí kontakt 4 gn/ye (zelená žlutá) Elektrická připojení (rozměry mm) standard varianta ISO 4400 Binder série 723 5pólový M12x1 4pólový kabelový výstup PVC kabelem (IP 65) (IP 67) (IP 67) (IP 67) 5 kompaktní polní pouzdro kabelový výstup, kabel ventilační trubičkou (IP 67) (IP 68) 6 univerzální polní pouzdro nerezové oceli 1. mA napěť ový výstupní signál: max. mA Hmotnost cca 140 g Montážní poloha libovolná4 Životnost 100 106 zátěžových cyklů Shoda elektromagnetická kompatibilita směrnice 2014/30/EU 3 pouze pro 4…20 2vodič nelze provedení přesností 0,1 % 4 Snímače tlaku jsou kalibrovány vertikálně tlakovou přípojkou směrem dolů. p napájení + napájení – UB I napájení + signál+ UB A/V p I/U napájení . Při změně provozní polohy může rozsahu tlaku ≤ 1 bar dojít k nepatrnému posunu nulového bodu.DMP 331 Průmyslový snímač tlaku Technické parametry Další parametry Varianta provedení SIL3 2 podle IEC 61508 IEC 61511 Odběr proudu proudový výstupní signál: max