Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: BHV senzory s.r.o.

Strana 1 z 6Poznámky redaktora
.... Kromě toho jsou výběr různá elastomerová těsnění nebo svařovaná verze. Modulární konstrukce přístroje umožňuje kombinovat různé nerezové senzory a elektronické moduly rozmanitými elektrickými mechanickými připojeními. Díky tomu existuje široká škála variant, které splňují většinu požadavků prů myslových aplikacích.: +420/ 220 920 253 fax. mA 3vodič: V jiné dohodě Přednosti nízká chyba vlivem teploty vynikající dlouhodobá stabilita tlaková přípojka G 1/2" čelní 100 mbar Speciální provedení provedení Ex Ex jiskrová bezpečnost pro plyny prach provedení SIL 2 podle IEC 61508 IEC 61511 tlakový sensor navařený speciální zákaznická provedení Snímač tlaku DMP 331 vhodný pro univerzální použití téměř všech oblastech průmyslu, pokud médium slučitelné s nerezovou ocelí 1. Hlavní oblasti použití stavba stroj zařízení technika životního prostředí (voda odpadní voda recyklace) energetický průmysl BHV senzory s.r.cz http://www.4435 (316 L)., Družstevní 20 CZ 252 Kněževes Prahy tel.: +420/ 220 922 036 e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.4404 (316 L), pop 1. bar Výstupní signály 2vodič: .cz/ ► ► ► ► ► ► ► .bhvsenzory..o.DMP 331 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 FSO varianty: 0,25 0,1 FSO Rozsahy tlaků od .. 100 mbar