Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: BHV senzory s.r.o.

Strana 2 z 6Poznámky redaktora
2000 Hz) podle DIN 60068-2-6 Rázy 500 podle DIN 60068-2-27 Materiály Tlaková přípojka nerezová ocel 1.....4404 (316 L) Varianta kompaktní polní pouzdro nerezová ocel 1. ... °C Provedení připojeným kabelem (kabel dodaný výrobcem snímače) kapacita kabelu: vodič/stínění vodič /vodič : 160 pF/m indukčnost kabelu: vodič/stínění vodič/vodič: µH/m .... VDC Parametry elektrického výstupu Přesnost 1 standard: jmenovitý tlak 0,4 bar: ±0,5 FSO jmenovitý tlak 0,4 bar: ±0,35 FSO varianta jmenovitý tlak 0,4 bar: ±0,25 FSO varianta pro všechny jmenovité tlaky: ±0,1 FSO Povolená zátěž proud 2vodič: Rmax [(UB min) 0,02]Ω proud 3vodič: Rmax 500 Ω napětí 3vodič: Rmin kΩ Vlivy napájení: 0,05 FSO zátěž: 0,05 FSO kΩ Dlouhodobá stabilita ±0,1 FSO rok při referenčních podmínkách Doba odezvy 2vodi 3vodič: ms 1 odchylka charakteristiky dle IEC 60770 (nelinearita, hystereze, opakovatelnost) Chyba vlivem teploty (nula rozpětí) Jmenovitý tlak [bar] 0,40 0,40 Toleranční pásmo FSO] ±0,75 ±0,75 v kompenzovaném pásmu [°C] -20 .. [bar] 0,40 0,60 1,6 Přetížení [bar] 0,5 10 Destrukční tlak [bar] 7,5 1,5 1,5 1,5 7,5 7,5 15 Jmenovitý tlak rel... VDC Varianta provedení 2vodič: .. . . 125 °C elektronika okolí: -40 .. VDC Varianta 3vodi 3vodič: . nF Rozsah teplot okolí zón -20 .4435 (316 L) Části styku médiem tlaková přípojka, těsnění, membrána 2 svařená verze jen připojením podle 837 Provedení (pouze pro 2vodiče) Certifikát DX9-DMP 331 IBExU10ATEX1122 X zóna IIC Ga zóna 20: IIIC 85°C Da Maximální bezpečnostní Technické hodnoty Ui mA, 660 mW, Ci≈ nF, Li≈0 µH účinná vnitřní kapacita proti zemi max.... °C sklad: -40 . VDC 0 ... patm 0,8 bar 1,1 bar od zóny nebo vyšší: -20 ... [bar] -1…0 0,10 0,16 0,25 0,40 0,60 1,6 Jmenovitý tlak abs.. . [bar] 2,5 40 Přetížení [bar] 105 Destrukční tlak [bar] 120 120 210 Odolnost podtlaku bar: neomezená odolnost PN bar: dohod Výstupní signál Napájení Standard 2vodič: . abs. . 100 °C Elektrická odolnost Ochrana proti zkratu trvalá Ochrana proti přepólování při přepólování bez poškození, ale také bez funkce Elektromagnetická slučitelnost vyzařování odolnost proti rušení podle 61326 Mechanická odolnost Vibrace RMS (25 ........ -20 85 Rozsah provozních teplot Povolené teploty médium: -40 .DMP 331 Průmyslový snímač tlaku Technické parametry Rozsahy tlak Jmenovitý tlak rel..4404 (316 L) Pouzdro nerezová ocel 1...4305 (303), kabelovou přípojkou, poniklované jiné dohodě Těsnění (ve styku médiem) standard: FKM varianty: EPDM NBR svařená verze2 jiné dohodě Membrána nerezová ocel 1