Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 50 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
při ¡něření objekťů velkou ka­ pacitou.47 rozsah 0,1 M£laž MÍlpři jmenovitém napětí 500 V a proudu 1,1 s& r Mltež MSXpři jmenovité® napětí 500 V a proudu 1,1 sA. zatěžuje proudový zdroj pouze tuto dobu tak zajištěna dlouhá životnost baterií» Pro déle trvající měření možno otočením kroužku kole® tlačítka zaaretovat zapnuté poloze. Této - možnosti využívá např. i^_SříSÍ£2j. Kromě tah© lze přístrojem měřit střední napětí 1000 ¥« Vlastní přistroj pouzdro nárazuvzdorné umělé hmoty. Měřící přívody se připojuji čelní straně přístroje, čímž vyloučen náhodný dotyk. Spínač pro uvedení přístroje do chodu proveden jako tlačítko, které určeno pro krátkodobá měření, tj. Podle toho,, která uvedených signálních žárovek svití, lze hned zjistit, která stupnici budeme naměř«“ nou hodnotu izolačního odporu odečítat.EO_llíe?í_ÍS2ÍaŠHÍE&_2áB2EŠ"MSÍEÍS2_§92S_ÍX BBC_Meíraw8tt Je bateriově napájený vysokonapěíový přístroj s velkou provozní bezpečností jednoduchou obsluhou, který lze použít pro měření Izolačních odporů elektrických zařízeních, kabelech déle elektrických zařízeních lokomotiv, pouliční dopravy, plavidel apod. . Kromě toho žárovky signalizují uvedení přístroje provozu. Stupnice všechny ovládací prvky jsou umístěny na horní -straně přístroje. stisknuto pouze pro nezbytnou dobu měře»!. Na pravém okraji stupnice jseu umístěny tří signální žárovky, které jsou přiřazeny jednotlivým měřicím rozsahům