Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 50 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
stisknuto pouze pro nezbytnou dobu měře»!. Měřící přívody se připojuji čelní straně přístroje, čímž vyloučen náhodný dotyk.47 rozsah 0,1 M£laž MÍlpři jmenovitém napětí 500 V a proudu 1,1 s& r Mltež MSXpři jmenovité® napětí 500 V a proudu 1,1 sA. i^_SříSÍ£2j. Kromě tah© lze přístrojem měřit střední napětí 1000 ¥« Vlastní přistroj pouzdro nárazuvzdorné umělé hmoty. Této - možnosti využívá např. Na pravém okraji stupnice jseu umístěny tří signální žárovky, které jsou přiřazeny jednotlivým měřicím rozsahům. Podle toho,, která uvedených signálních žárovek svití, lze hned zjistit, která stupnici budeme naměř«“ nou hodnotu izolačního odporu odečítat. . zatěžuje proudový zdroj pouze tuto dobu tak zajištěna dlouhá životnost baterií» Pro déle trvající měření možno otočením kroužku kole® tlačítka zaaretovat zapnuté poloze. Spínač pro uvedení přístroje do chodu proveden jako tlačítko, které určeno pro krátkodobá měření, tj. Kromě toho žárovky signalizují uvedení přístroje provozu.EO_llíe?í_ÍS2ÍaŠHÍE&_2áB2EŠ"MSÍEÍS2_§92S_ÍX BBC_Meíraw8tt Je bateriově napájený vysokonapěíový přístroj s velkou provozní bezpečností jednoduchou obsluhou, který lze použít pro měření Izolačních odporů elektrických zařízeních, kabelech déle elektrických zařízeních lokomotiv, pouliční dopravy, plavidel apod. Stupnice všechny ovládací prvky jsou umístěny na horní -straně přístroje. při ¡něření objekťů velkou ka­ pacitou