Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 51 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
if Je univerzální víceúčelový měřicí přístroj, který® se nohou měřit jak hodnoty ««mnich odporů seanaiéů uzea- ňovscích soustav, určených pro silnoproudá sdělovací za­ řízení zařízení ochranu před údere® blesku, tak i měrný odpor půdy. O 500 MSI 4 200 Q 8 800 MCI 20 1000 MOL 40 2000 Cl. . 20 2000 mO- 40 4000 M&- 100 10000 2000 20000 & provozní napětí 500 V 500 V 500 ¥ 1000 V 1000 V 1000 V 2500 f 2500 V 2500 V 5000 V 5000 V 5000 T Í^_CČlSii2Í_E£i!_5'šr£5i_S£2SiSli-Sá£2£Ž„r„¥2i;£Š. Kromě toho lze přístroje» měřit činná odpory střídavým proudem, zvláště pak odpory elektrolytů, oapř» vnitřní odpor galvanických článků.- Základní části měřicího přístroje ¡aěaič napětí, který vytváří čtyři napětí, 500, 1000, 2500 5000 V, Měřicí rozsahy: Í59i2ÍSž_2áB°E údaj stupnice Stupnice I x 0,1 x 0,2 x 0,5 * 00 stsipaio# I x 0,1 * 0,2 x 0,5 x 1,0 stupnice I z i s 0,2 * 0,5 s 1,0 měřicí rozsah 0 liQ 0 100 M£l 0 250 MO