Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 49 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Přepnu­ tím polohy možno přistroj použit jako vybíjecí odpor kontrolou zbytkového napětí skončeném měření spotřebičů zařízení velkou kapacitou. Na horní straně umístěna stupnice všechny ovládací prvky.46 Vlastní přístroj pouzdro stáramvzdorné umělé hmoty, opatřené úchytky pro připevnění íávésnáho popruha. této sondě umístěno ovládací tlačítko signální žárovka, která slouží jednak osvět­ lení místa, kde přikládá měřicí hrot, jednak signali­ zaci chodu generátor« signalizaci izolačního odporu při orientačním měření. Měřicí rozsahy: nainěti 600 V malé odpory 0,5 při napětí naprázdno napětí na měřeném odporu 0,8 zkra­ tový proud 233 při vnitřním odporu 18.3ÍV izoiařni_ odgor^ rozsah 0,06 MÍ1 0,4 MCl. Pokud jo izolační odpor menží než dvojnásobek minimální hodnoty, odpovídající zkušebnímu napětí /500 odpovídá izolačnímu stavu uO,/ přestane signální žárovka svítit tak lze rych. boku pak připojen pevně měřicí soubor, který se skládá jednožilového měřicího přívodu, opatřeného na konci hrote® vícežilového měřicího přívodu, ukončeného měřicí sondou hrote». Tím, přístroj uváděn chodu pouze při stisk­ nutém tlačítku, umožněna dlouhá životnost vložených baterií.i® posoudit hodnotu izolačního stavu.jmenovité napětí 500 V jmenovitý proud 1,1 bsA . Stisknutím tlačítka signální žárov- ke rozsvítí současně uvede generátor chodu. Předvolba měřicích přístrojů prováděna přepí­ načem, umístěným vpravo čelní straně přístroje