Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 42 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jd® přístroj malých ro»§rů 3. |/„ES-i32_/ïΣs.- 22*2 Msřssí neelektrických veličin Při ť*vizir. Lz® jí® indikovat fázi /vestavěnou doutnavkou/, měřit napětí rozsahu nápisové­ ho chrániče 24, 42, činné odpory rozsahu 0 500. 22. Některé' nich ¡sporné toho indikují fázi /zpravidla dout- navkou/, měří napětí sítě poruchové napětí způsobující funkcí chrániče. Slouží měřeni impedance smyčky, měření zesaníeh odporů izolačních odporů malých přechodových odporů ochranných vodičů.5 3,5 cm/ a váhy 0,3 kg, Měřicí ústroji »agnetoelektrické. měření zatížení vodičů jsou vhodné klešiové ampérMtry, které bývají kombinovány voltmetre», k měření úbytku napětí vedeni vhodný vícerozsahový voltmetr, často konstruovaný jako tzv. Dále uvádíme přehled současné době dostupných měřidel. Protsže jde sířeni prováděná zřídkakdy poměrné zřídka, odkazujeme zájemce seznam literatury» uvedený v závěru têt« učebnice.SiBi_MSIC5_§îâS§fe£^ Je víceúčelový měřicí přístroj určený pro měření při revizích silnoproudých elektrických instalacích s fázovým napětí» 220 Hz. Pro zkoušky izolace zvýšený» napětis uží­ vá přenosných zdrojů nastavitelným výstupním napětím. kCV, třídách přesnosti 1,5 2,5.3 Měřici přístroje užívané pří revizích Pro měření zkoufiky při revizích elektrických za­ řízení současné době užívají jedno nebo několika- účelové přenosné měřicí přístroje. univerzální měři­ cí přistroj.h vsnkevgíeh v»daní přichází úvahu měření výSky vedení nad teréne® /ochrana polohou/ za provozu* vypnutých venkovních radenich lze aéřit tah vodiči ohledem přípustné namáhání vedeni tahem