Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 41 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Lze provádět několika způsoby. Zdroje® napáje­ cího napití bývají tranzistorové zdroje měrného stejoo~ SBěrnéhe napětí. 8^„MlřfSl*ŠSlSl5. ?ýsledak neaí příliš spolehlivý» Možnou změnu provozních poměrů rozmezí obou měření vyloučíme součas­ ný® siřením dvěma voltmetr začátku konci vedeni. Tím vyloučíme chyby vlive» kolísání napětí zátěže přístroji /např. I zde však hraje roii přesnost obou měřidel, jejichž chyby, se nepříznivém případě mohou sčítat» čímž vznikne *nač~ ná chyba měření. První, nejméně přesný spočívá postupném změření napětí začátku a na konci vedení, toaas zapotřebí poměrně přesný voltmetr nepravidelně zatěžovaného vedeni; více spotřebiči/ nejkratál časový interval mezi obě»a mě- řenísjí. napětí na začátku konci vedení současně.»SSSllí^SS«. Tyto chssESíry /napěíové/ bývají napájeny kapasni baterii* Zvláštním driiheB těchto ohseetrů jeou měřiče isola&aíás odporu /taegfiohmsiatry/. Nejpresnější přímé měření úbytku napětí provedené tím způsobem, podél měřeného vedeni se natáhne pomocný vodič připojený začátek vedení. I měření větších odporů užívá ohmetrů. Na konci vedení pak máme oba srovnávací body, tj.- Touto můžeme přesně měřit odpor pouze »a předpokladu, hodnot« aesn tr.éhť? odper« bude značně větší než hodnota vnitřního oépoeu použitého ampérmetru a naopak značné maabí hodnota vnitřního odporu použitého voltmetru.fSÍÍ8l.Jseu siagaetoeXaktrické poměrové ssSříei systémy /systéssy zkřiž«ými cívkami/. reviz­ ní praxi používá pří mířeni aalých přechodových odporů /O,1 /. Ohmetry s magnetoelektrlckým voltmětraut js©K xésadě voltmetr jejichž stupnice cejchované ohmech. Tét® metodě říkáš» Ohmová. . Avometu/ můžeme nastavit takový rozsah, měřeni má dostatečnou přesnost