Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 31 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nekovové komíny železobetonové/ musí být opatřeny hroraosvody, upravenými podle požadavku pro vyeoké štíhlé objekty, II nekovových komínů doporučuje vést jede« svod poblíž vnějších stupaček, popřípadě použít těchto stupa­ ček jeko podpěr» Jakct náhodného svodu lze použít vnějšího ocelového žebříku předpokladu, jeho kovové části máji » 2 průřez aspoa 100 . Uzemnění kotevních lan doporučuje zemí vzájemně propojit. Kotevní lana, která nejsou vodivě spojena zemí, musí být dolním konci spojena hro­ mosvodem nebo samostatně uzemněna. Jímací zařízení kosinu může tvořit kovová koruna komí­ nu, popřípadě doplněná jímacími tyčemi-. Jeou-li vySál než nebo stoji-li ©sansě- le, ausí mít dva svody. B vysokých Stihlých objektů mají být všechny zemniče hromosvodu zemi vzájeaně propojeny. Jímací tyče musí být umístěny pod horním okraje® komínu ausí být rovnoměrně rozmístěny celém obvodu kosímu Maximální vzdálenost tyčí sebe smí být 2,5 tyčové jímače musí komín pře» vyčovat st. Tovární komíny kovové nekovové hubí být opatřeny hromosvody. Nemá-li komín kovovou korunu, musí tyčové jímače pod okrajem kouslnu vzájemně propojit* -¿»SĚ2Ííál^2SŠ_2SIÍ£j£Sí„SXS2líŽ26_llí61l8&_2feJS^ífi Všechny kovové části překážkového osvětlení musí být jednotlivých patrech svítidel nejnlžšim místě -. Kovové komíny, jejichž plást je dostatečně mechanicky elektricky pevný /průřez pláště nejméně 100 sse^/, nemusí být opatřeny hromosvody, ale musí být řftdaě uzemněny. Jeden avod může pro snadnějdi připojováni kovových hmot uvnitř objektu vést v nutné délce vnitřkem objektu.Všechny kovové hasty vysokém štíhlé» objektu »asi být spojeny ¡se všewi blízkými svody