Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 14 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jak jistí měřicí transformátory? 7. Mnohé pracovní stroje jsou indi­ viduálně upravovány nebo přestavovány, přičemž jejich elektrické výstroj ztrácí svoje původní určení dostává se rozporu předpisy. Jak napájejí řídící obvody pracovních strojů? 13.- Podstatně větší pozornost věnujeme ČSN 1530. Jaké jsou předpisy pro hlavní vypínač Centrál-stop? 10« «Jaká ,j*OM ustanovení pro rozváděče pracovních strojů? 11. Kontrolní otázky: 1. Které části elektrického zařízeni pracovním stroji sa jistí proti zkratu které proti přetížení? 15. Jak jistí řídící obvody? 18* Jak chrání živé části neživé části elektrických zařízení pracovních strojů před nebezpečným dotykový* Síspěfcía? . Jakých vodičů vedeni možno používat pracovních strojích? 12. Jaké jsou pravidla pro jištění vedení? 5. «Jak jsou průmyslových závodech saj litovány dodávky 1. Jaké nejvyásf přípustné napětí rozvodné soustavý v průmyslových provozovnách kterémkoliv místě? 3» Jaké jsou přípustné úbytky napětí rozvodech moto­ rickým tepelným spotřebičům světelným zdrojům? 4. Jaká jsou předpisy pro osvětleni pracovních strojích? 14., stupně? 2. Elektrické zařízení pracovních strojů musí salt nejen svoji vlastní bezpečnost, ale namnoze zajiětují bezpečnost obsluhy před mechanický® úrazem /nepř. světelná clona, tlačítka Centrál stop/. Jak jistí rozvodná přístroje? 8« Jak musí být označeny jednotlivé částí elektrického zsřízsní pracovních strojů? 8. Jaká jsou pravidla pro jištění motorů? 6