Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 15 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Četným pozorováním měřením však byle zjištěno, celkový náboj tsraku ekvivalentního kouli o průměru asi 1000 Tento náboj vybíjí bleskem, což přeskok při napětí řádově 0,3 lxlO®Y. blesků zápornou polaritu. 3 pohybuje mezi 15x10 až ílso*íoá stsa/&» pťoudy vyskytují širokých úétíůh* lia obr. Polarita je určena polaritou mraku. znázorněna závislost střední hod» noty četnosti. Trvání bleskového výboje je u %■blesků kratší aež 0,2 Nsjdslši zjištěný výboj trval 1,4 Se Účinky blesku jsou: tepelné /natavení vodičů, požáry afcd. Křivka udává, bleskových zá­ sahů proudy větší než asi proudy větší než kA./, mechaniské /rozštípnutí dřevěných stožárů odpařením vlhkosti dřeva, exploze vzduchových bublin v betonu atd«/, elektromagnetické -/vznik přepětí, porušení elektrické pevností elektrického zařízení, zničení elektrického zařízení důsledku přepětí, poruchy sdělovacích zařízeních/.- 21. 21.1 Ochrany před účinky blesku Tyto účinky vedou lidstvo tomu, aby neustále rozši­ řovalo své znalosti bleskových výbojích sdokonalova- . Házový výboj blesku chová jinak než stálý elektrický proud silovéos rozvodu» Úplatnu při něm ve značné míře indukčnost značné nebezpečí přesko­ ků. Proto řešení hromosvodů některé zvláštnosti, kte­ ré musí revizní technik při své prácí respektovat. HROMOSVODY Způsob vzniku atmosférické elektřiny není dosud plně objasněn