Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 13 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jaké jsou předpisy pro umývači prostory? 18. Revize mnohých nich vyžaduji znalost technologie výrobního proces» ntmgimá zkuSenosti. . Kolik trojjfázových spotřebičů easí být připojeno je­ den obvod? 1 Jaké správné provedení elektrické instalace kuchy­ ních pro hromadné stravování? 12. Která elektrická zařízení mohou být umístěna prosto­ rách M? 14. Jak jsou vymezeny prostory bytových koupel­ nách čeho jsou odvozeny jejich rozměry? dosahu stojícího člověka/ 13./ jsou tato zařízení velmi pestrá. Jaké jsou předpisy pro umývárny osob? 16.Kolik avětelných vývodů lze připojit jede» světelaý obvod? 0.2 Elektrická zsříteai prficsyšlových závodech V závislosti průmyslových oborech /«trojfrsaství, hutě, chemie, potravinářství, spotřabni průmysl atd. Jak musí být volena umístěna svítidla, spínače a zásuvky bytových koupelnách" 15. první nich je množství ustanovení, která sají význam hlavni pro pro­ jektování. Kolik zásuvek lze administrativní budově připojit na jeden zásuvkový obvod? 10. Jako úvod revizní činnosti prů*ysla prostuduj®»® ČSN 1610 &SH 1830. Jak musí být provedeno ochranné pospojování koupel­ nách, umývárnách sprchách? 20. Jaké jsou předpisy pro sprchové kabiny? 17. Revizní technik zaměří svoa pozornost hlavně na bezpečnostní ustanovení, ij, předepsané provádění elektrického rozvodu, jištěni obvodů před přetížení® a před zkrate», přípustné úbytky aapitl apod