Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 13 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Revize mnohých nich vyžaduji znalost technologie výrobního proces» ntmgimá zkuSenosti. Jaké jsou předpisy pro umývárny osob? 16. Jaké jsou předpisy pro sprchové kabiny? 17. Kolik trojjfázových spotřebičů easí být připojeno je­ den obvod? 1 Jaké správné provedení elektrické instalace kuchy­ ních pro hromadné stravování? 12.Kolik avětelných vývodů lze připojit jede» světelaý obvod? 0. Jak musí být provedeno ochranné pospojování koupel­ nách, umývárnách sprchách? 20. Jaké jsou předpisy pro umývači prostory? 18. . Kolik zásuvek lze administrativní budově připojit na jeden zásuvkový obvod? 10.2 Elektrická zsříteai prficsyšlových závodech V závislosti průmyslových oborech /«trojfrsaství, hutě, chemie, potravinářství, spotřabni průmysl atd. Revizní technik zaměří svoa pozornost hlavně na bezpečnostní ustanovení, ij, předepsané provádění elektrického rozvodu, jištěni obvodů před přetížení® a před zkrate», přípustné úbytky aapitl apod. Jak jsou vymezeny prostory bytových koupel­ nách čeho jsou odvozeny jejich rozměry? dosahu stojícího člověka/ 13. Jako úvod revizní činnosti prů*ysla prostuduj®»® ČSN 1610 &SH 1830./ jsou tato zařízení velmi pestrá. Která elektrická zařízení mohou být umístěna prosto­ rách M? 14. Jak musí být volena umístěna svítidla, spínače a zásuvky bytových koupelnách" 15. první nich je množství ustanovení, která sají význam hlavni pro pro­ jektování