Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 13 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jak jsou vymezeny prostory bytových koupel­ nách čeho jsou odvozeny jejich rozměry? dosahu stojícího člověka/ 13.Kolik avětelných vývodů lze připojit jede» světelaý obvod? 0. Revize mnohých nich vyžaduji znalost technologie výrobního proces» ntmgimá zkuSenosti. Jaké jsou předpisy pro umývači prostory? 18. Revizní technik zaměří svoa pozornost hlavně na bezpečnostní ustanovení, ij, předepsané provádění elektrického rozvodu, jištěni obvodů před přetížení® a před zkrate», přípustné úbytky aapitl apod. první nich je množství ustanovení, která sají význam hlavni pro pro­ jektování. Která elektrická zařízení mohou být umístěna prosto­ rách M? 14. Jaké jsou předpisy pro umývárny osob? 16.2 Elektrická zsříteai prficsyšlových závodech V závislosti průmyslových oborech /«trojfrsaství, hutě, chemie, potravinářství, spotřabni průmysl atd. Kolik trojjfázových spotřebičů easí být připojeno je­ den obvod? 1 Jaké správné provedení elektrické instalace kuchy­ ních pro hromadné stravování? 12. Jak musí být volena umístěna svítidla, spínače a zásuvky bytových koupelnách" 15. Jako úvod revizní činnosti prů*ysla prostuduj®»® ČSN 1610 &SH 1830. Kolik zásuvek lze administrativní budově připojit na jeden zásuvkový obvod? 10./ jsou tato zařízení velmi pestrá. Jak musí být provedeno ochranné pospojování koupel­ nách, umývárnách sprchách? 20. . Jaké jsou předpisy pro sprchové kabiny? 17