Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 11 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
adílení výjimek z normy svěřeno jiné instituci než ířadu pro normali- za«i »Sření úvodním ustanovení tato lastitaae uvedena, některých normách dále následuje rovněž nečlán- kwaílé názvosloví, některých nonsách zařazeno až oa koapi textem. Předpisy pro elektrická zařízení /19S7/ ČSN 1710 Předpisy pro pracoviště elektrickými přístroji zdravotnickými /1989/ ČSN 5206 Hospodárná elektřizace budovách pro bydlení a budovách občanské výstavby /1672/ ČSN 5215 Elektrická zařízení koupelnách, umývárnách a sprchách /1971/ ČSN 2610 Akumulátorové nabíjeoí stanice stanoviště akumulátorů /19S0/ ČSN 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí /1977/ ČSN 3320 Elektrické přípojky /1980/.- ČSN 1610 Elektrický silstoproudý rozvod průmyslových provozovnách /1963/ ČSN 1625 Předpisy pro elektrická, silnoproudá zařízeni y zemědělských závodech objektech /1973/ ČSN 1630 Elektrická zařízení pracovních strojů /1966/ ČSN 1631 Předpisy pro elektronická zařízení pracovních strojů /1971/ ČSN 1640 Zdvihací zaříz«ní. Začínají vždy úvod-» aís> ttstaBOvettías, které není označeno čísle® článku« Obsa™ huje dÁietité oznámmí, která sařížpní norma víte» teja pro která negiatí, přigaáěj. Abychom! jako budoucí revizní technici naučili pra« oovát nor aumi-p. nas-iudujet»» provedení elektrických zaří­ zení přímo norám. Pro přípravu zkouškám nabudou všeetoy shora uvedené normy, přesto však' doporučujeme si je postupně pro budoucí potřebu opatřit. Při studiu no­ rem dělejte poznámky svého abecedního rejstříku iBtWVUl, který jste již jistě »složili» Zároveň si vSíšsejte skladby předpisových norem. Pak xsrasgfta kapitola všeobecnými ustanoveními kapitoly další* závěru uveden seznam