Požární novinky ARKYS 2020

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 23 z 26Poznámky redaktora
Instalace Ze stojen STPM spojených pomocí šroubů M8x20, podložek M10 a límcových matic M8, která upevní pomocí držáku DZM STP do podkladové stropní, svislé nebo vodorovné stavební konstrukce odpovídajícími kotevními prvky. 3,5 m 23 montáže tras . Provedení odlehčení tahu svislé kabelové trase dle ČSN 0895 Podle normy ČSN 0895 svislých kabelových trasách nutné provést odlehčení tahu, sloužící rozdělení tahu vyvolaného hmotností kabelů. rozteči kotvicích bodů a maximálnímu zatížení trasy (klasifikace jsou dostupné tabulkách klasifikací pro konkrétní použitý kabel). 300mm. Rozteč kotvicíh bodů trasy řídí podle zvolené klasifikace funkční integrity, která vázána max. 0,3 m 0,3 – 3,5 m max. Provedení zřejmé obrázku vlevo provádí svislých trasách vždy po maximálně 3,5 dlouhém svislém úseku. Konstrukce může být provedena jako jedno nebo dvoupatrová. Seznam komponentů podpěrného místa počty jsou uvedeny vždy pro jedno podpěrné místo prvky systému podpěrné místo 1 stojna STPM ks 2 držák DZM STP ks 3 příchytka PZSM 2/4/8 ks 4 držák DZM STPU (pro provedení záchytného místa trasy) ks spojovací materiál pro montáž podpěrného místa trasy 5 šroub vratový M8x20, podložka M10, matice límcová (DZM STP/STPU) 16/18 x 5 šroub vratový M8x20, podložka M10, matice límcová (spoj stojen STPM) 2/4/6 x kotvení podpěrného místa stavby X kotvení stojny STPM počet kotvicích bodů x/12 x podpěra PZMP žlaby M2 kabelová příchytka SONAP kabel trasy s požadavkem zachovnání funkční integrity při požáru dodržení minimálního poloměru ohybu kabelu max. 300 mm maximální vzdálenost kabelových příchytek SONAP min. Žlaby konstrukci opěrného místa trasy připevní pomocí příchytek PZSM Kabely žlabům připevní pomocí příchytek SONAP rozestupy max. případě, trasa instalována jako svislá/stoupací, nutné každých 000 výšky trasy provést jedno opěrné místo trasy zachycením podélných sil (viz schema výše). 3,5 m max.Plochá (stoupačková) montáž sdružená na konstrukcí stojen STPM držácích DZM STP X kotvení 2 držák DZM STP 4 držák DZM STPU 1 stojna STPM 4 držák DZM STPU 1 stojna STPM 1 stojna STPM 3 příchytka PZSM 2 způsob provedení nosníku záchytného místa trasy det A 5 det A 5 Popis montáže Nosná konstrukce kabelových žlabů MERKUR typ pro tento typ montáže je tvořena stojnami STPM držáky DZM STP, případně DZM STPU