OEZ - Pojistkové odpínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložekODPOJOVAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38, DC PROVEDENÍ■ Pojistkové odpojovače OPFIO jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PF10 velikosti 10x38. ■ Odpojovače OPF lze v uzavřeném stavu zaplom bovat. Přístroje jsou řešeny jako m odulové a pro výřez v rozváděči 45 m m .

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 5 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
c., možnost CS-FH000-3ND95 zapojení dvou slaněných vodičů mm2, výhodou montáž přední strany odpínače Adaptér přípojnice roztečí mm, tloušťka přípojnic nebo mm, šířka přípojnic mm, kabelový vývod dole max. Příslušenství Popis Typ Kód výrobku 8704 11816 18235 13740 Hmotnost [kg] 0,002 0,002 0,002 0,184 Balení [ks] 1 Světelná signalizace, pracovní napětí 100 500 a.c. enovitý proud pojistkové vložky Max. ztráty pojistkové vložky1 Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při 400 a.c a. Přístroje jsou řešeny jako modulové pro výřez rozváděči mm. D22. Montáž „U" lištu typu TH35 dle ČSN 60715 nebo desku (doporučena ocelová lišta).c. OPV1422/48 pól připojen nahoře) Světelná signalizace, pracovní napětí d. H36.c.) Kategorie užití 690 a. 250 d. ) . OPV1422/48PD pól připojen dole) Připojovací nástavec sada ks, připojovací průřez mm2 CS-FH000-3NP95 (viz řadové odpínače FH000) Připojovací nástavce prodlouženým praporcem sada ks, pro připojení vodičů Cu/Al průřezu mm2k odpínači OPV22/3, využití pro komplet propojovacími lištami CS-OPV-3L./d.c.c. Smluvený tepelný proud pojistkovou vložkou Jmenovitý kmitočet Jmenovité izolační napětí Jmenovitý podmíněný zkratový proud pojistkovými vložkami (efektivní hodnota) Jmenovité pulzní výdržné napětí Velikost pojistkové vložky Max. Lze nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy nadproudy 1,5 násobku enovitého proudu splňují podmínky pro bezpečné odpojení. 700 d. 110 22x58 125 10,5 2,5 8,5 300 1 Podmínky pro použití pojistek projištění polovodičů PV522 kapitole „Podmínky pro použití pojistkových vložek pojistkových odpínačích" viz str., d.c. Typ OPV22S-1 OPV22-N OPV22S-1N OPV22S-2 OPV22S-3 OPV22S-3N OPV22S-4 Kód výrobku 38644 38834 38646 38647 38648 38649 38650 I [A] Počet pólů 1+N Hm otn [kg 0,200 0,240 0,460 0,400 0,580 0,840 0,840 Ba lení [ks] 3 125 2 3+N 4 * Provedení OPV22-N neumožňuje signalizování stavu. proud 100 Popis Typ GA-60/100/81-1x15 15589 0,1 1 11885 0,560 1 Počet propojených Hmotnost Kód výrobku [kg] odpínačů 35954 35955 35956 35957 0,184 0,320 0,452 0,590 Balení [ks] 5 Propojovací lišty, pro 3-pólové odpínače, průřez CS-OPV22-3L2 mm2 jmenovité pracovní napětí 415 max. Elektrická trvanlivost 'th Uim průměr délka Icw1s 690 125 690 AC-21B DC-21B DC-20B 125 800 a. provozní CS-OPV22-3L3 napětí 500 200 při napájení středu, 125 při napájení jedné strany, jedné svorky lze zapojit CS-OPV22-3L4 lištu jeden tuhý vodič průřezu 1,5 mm2 popřípadě nástavec prodlouženým praporcem_______ CS-OPV22-3L5 Parametry Jmenovitý pracovní proud Jmenovité pracovní napětí (a.Odpínače odpojovače válcových pojistkových vložek OEZ určeny pro válcové Odpínače OPV lze uzavřeném stavu zaplombovat. OPV1422 Světelná signalizace, pracovní napětí d. Opačné připojení přípustné nemá vliv technické parametry ani bezpečnost obsluhy.c a.c.c.c.c. Možnost osazení světelné signalizace stavu pojistky. Stav pojistkových vložek lze signalizovat pomocí elektronické signalizace viz str. ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 22x58 Pojistkové odpínače OPV22 jsou pojistkové vložky PV22 velikosti 22x58