OEZ - Pojistkové odpínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložekODPOJOVAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38, DC PROVEDENÍ■ Pojistkové odpojovače OPFIO jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PF10 velikosti 10x38. ■ Odpojovače OPF lze v uzavřeném stavu zaplom bovat. Přístroje jsou řešeny jako m odulové a pro výřez v rozváděči 45 m m .

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 4 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
OEZ MINIMÁLNÍ PŘIPOJOVACÍ PRŮŘEZY POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ Minimální připojovací průřezy kabelů odpínačů válcových pojistek Pojistkové vložky 0,25 0,5 100 125 Poznámky: Platí pro teplotu okolí odpínačů max. Nutno respektovat požadavky ČSN 2000-4­■43, ČSN 2000-5-523 Platí pro výkonové pojistkové vložky PLN, PN, PHN FH000 FH00 FH1 Pojistkové odpínače pojistkové liš FD00 FH2 FH3 FR00 FR1 FR2 FR3 1,5 1,5 2,5 2,5 120 150 185 240 150 185 120 120 150 185 240 150 185 240 FD1 FD2 FD3 Kabel Pas v . Nutno respektovat požadavky ČSN 2000-4-43, ČSN 2000-5-523 Platí pro výkonové pojistkové vložky PV10, PV14, PV22 Odpínače válcových jistek OPV10 OPV14 OPV22 Kabel 1,5 1,5 2,5 2,5 70 Technické informace Minimální připojovací průřezy kabelů pasů pojistkových odpínačů pojistkových lišt Pojistkové vložky [A] 100 125 160 200 224 250 315 350 400 500 630 Poznámky: Platí pro teplotu okolí odpínačů max