OEZ - Pojistkové odpínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložekODPOJOVAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38, DC PROVEDENÍ■ Pojistkové odpojovače OPFIO jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PF10 velikosti 10x38. ■ Odpojovače OPF lze v uzavřeném stavu zaplom bovat. Přístroje jsou řešeny jako m odulové a pro výřez v rozváděči 45 m m .

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 3 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
c. Ztráty zkratovou propojkou při Připojovací průřez Icw Icm [kA] Icm [kA] P,[W] Ith 110 A/25 mm2 AC-20B 1,6 5,1 4,8 0,5 mm2 Rozměry |LnJ __Li n G1L-1000-12 ttt tttt u u G2L-1000-16 17,8 6 11 u u u 15 1 1i 52,5 1 r iIi 70 G3L-1000-10C 17. Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při 250 d.8 6 11 1'5 1 21 21 1-pól ^^ N-pól \A i r 2 IN -pól \A 41 J—J«--A J 2' 4' 2-pól3-pól 1 3 1 5 4' 1 4^ 13 J V--%— % 2^ 8' 4-pól 1 3 5 7 2' J 6^ 14 3N pól . IEC 60947-1, -3; 60947-1, -3 ®C€ * Pro podzemní kabelové distribuční sítě ochranou proti přepětí nebo při vystavení nízké úrovni bouřkové činnosti (tab.5 Pokyny pro používání pro jednopólově ovládané přístroje platí: Tyto přístroje jsou určeny pro rozvodné soustavy, kde může být nutné spínání a/nebo bezpečné odpojování jednotlivých fází nesmí být používány pro spínání primárního obvodu trojfázového zařízení., (lll*)/500 a. Seizmická odolnost dle ŠKODA ategorie přepě tí/Jm eno vité pětí Norm ertifikační značky 'cm průměr délka 690 110 10x38 3,5 1,6 300 1700 IP20 IP20 Cu/0,5 mm2 (2x mm2) -25 +55 2000 g/8 (ll*)/690 a. 2/A2, bod C. Redukce jmenovitého proudu pojistkových vložek gG, závislosti počtu pólů Redukovaný itý proud [A] Typ [A] OPV10 (Počet pólů) 32 Nulový pól 0PV10-N Jmenovitý pracovní proud Tepelný proud zkratovou propojkou ZPV10 Kategorie užití nulového pólu při Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při 690 a.c.c. trá pojistkové vložky1 ovitý krátkodobý výdržný proud enovitá zkratová zapínací schopnost při 400 a.c.c. Dle normy ČSN 60947-3 ed. Elektrická trva liv echanická trva liv rytí, víko zavřeno rytí, víko otevřeno Připojovací průřez Dotahovací ent Pracovní okolí Nadmořská výška ax. ČSN 60947-1, IEC 60947-1). itý proud pojistkové vložky ax. Podmínky pro použití pojistek pro jištění polovodičů PV510 kapitole „Podmínky pro použití pojistkových vložek pojistkových odpínačích" viz strana H35.c., lll/400 a.Odpínače odpojovače válcových pojistkových vložek OEZ ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Parametry Jm ovitý podm íněný zkratový proud jistkovým vložkam tiv hodnota) enovité ulzní výdržné napětí elikost pojistkové vložky ax