OEZ - Pojistkové odpínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložekODPOJOVAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38, DC PROVEDENÍ■ Pojistkové odpojovače OPFIO jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PF10 velikosti 10x38. ■ Odpojovače OPF lze v uzavřeném stavu zaplom bovat. Přístroje jsou řešeny jako m odulové a pro výřez v rozváděči 45 m m .

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 6 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
OEZ Parametry Odpínače odpojovače válcových pojistkových vložek ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PRO VELIKOSTI 22x58 Mechanická trvanlivost Krytí, víko zavřeno Krytí, víko otevřeno Připojovací průřez Dotahovací moment Pracovní teplota okolí Nadmořská výška max. Redukce enovitého proudu pojistkových vložek gG, závislosti počtu pólů Typ In 125 125 125 (Počet pólů) 125 OPV22 Rozměry Propojovací lišty CS-OPV22-. proud lištou 200 Max. proudu 3L 70 U u Schéma 1 1 \ 2\ 1-pól 1 A 2I N-pól 2^ 4^ 1 N-pól 1 V-\ 1 4^ 2-pól 1 Jy-J -J% V--% 2^ 4 ! J J 14 3 -kA y-J \ 4-pól 1 2' ' 3-pól 3N pól z . Dle normy ČSN 60947-3 ed.5 Pokyny pro používání pro jednopólově ovládané přístroje platí: Tyto přístroje jsou určeny pro rozvodné soustavy, kde může být nutné spínání a/nebo bezpečné odpojování jednotlivých fází nesmí být používány pro spínání primárního obvodu trojfázového zařízení. Ith 125 170 A/25 mm2 AC-20B 2,5 7,6 7,2 2,5 mm2 Typ [mm] 178 267 356 445 CS-OPV22-3L2 CS-OPV22-3L3 CS-OPV22-3L4 CS-OPV22-3L5 * Pro podzemní kabelové distribuční sítě ochranou proti přepětí nebo při vystavení nízké úrovni bouřkové činnosti (tab., pro připojení 4 nebo 3-pólových odpínačů OPV22 05 2x35 35 Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při 250 d.. Seizmická odolnost dle ŠKODA Kategorie přepětí/Jmenovité napětí Normy Certifikačníznačky 1700 IP20 IP20 Cu/2,5 mm2 (2x mm2 2,5 -25 +55 2000 •I5= <> 3 Nulový pól Redukovaný enovitý proud [A] ll (lll*)/690 a. ČSN 947-1, IEC 947-1)., III (lV*)/500 a. 2/A2, bod C. IEC 60947-1, 60947-1, -3 §C€ <© OPV22-N Jmenovitý pracovní proud 125 125 Tepelný proud zkratovou propojkou ZPV22 Kategorie užití nulového pólu při Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitá zkratová zapínací schopnost při 690 a.c. jednotlivý odběr lišty 125 A/fázi žádném místě propojovací lišty nesmí být překročená doporučená hodnota max.c. Ztráty zkratovou propojkou při Připojovací průřez Rozměry [počet] 4 24 B [mm] 105 210 315 420 Průřez lišty mm2 Max.c..c