OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 9 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Objeví-li alespoň dobu automaticky zapnut QG. zdroje. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba výpadku napětí, které vypne jistič případě, automat není napájen, TA=0,5 s POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji napětí. Zátěž napájena z 1. čase dojde k automatickému zapnutí automatický záskok: Pokud dojde k výpadku dobu min. USG AZ UT QT2 UnA USG T3 napětí transformátoru jistič transformátoru napětí generátoru jistič generátoru napětí zátěži napájení automatu signál pro funkci generátoru kontrolovaná doba výpadku napětí min. Pokud dojde k výpadku zároveň není přítomno, dojde době automatickému vypnutí QG. dojde k automatickému vypnutí signál pro chod generátoru přestane být aktivní. dřív než objeví dobu min. dojde k automatickému zapnutí QT.c. 1. Objeví-li alespoň dobu automaticky zapnut QG. zdroje. Pokud dojde k výpadku UG, dobu kratší než T1, automat tento výpadek napětí nereaguje.c. Pokud dojde k obnovení dobu min. Pokud dojde k obnovení dobu min. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku dobu min. Poznámka. Podmínkou automatického zapnutí doběhnutí času T2. dřív než objeví dobu min. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení dobu min. Podmínkou pro zapnutí doběhnutí času T2. dojde k automatickému vypnutí signál pro chod generátoru přestane být aktivní. UnA USG TA T2 2. AZ UT UnA USG TA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí generátoru jistič generátoru napětí zátěži napájení automatu signál pro funkci generátoru kontrolovaná doba výpadku napětí min. zdroj transformátor, generátor), Napájení automatu: z nezávislého externího zdroje 1. T1, dojde k automatickému vypnutí signál pro chod generátoru aktivní. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku dobu min. Podmínkou pro zapnutí doběhnutí času T2. Objeví-li alespoň dobu automaticky zapnut QG. čase dojde k automatickému zapnutí . automatický záskok: Pokud dojde k obnovení dobu min. T1, dojde k automatickému vypnutí signál pro chod generátoru aktivní. Zátěž napájena z 1. (automat může být vybaven touto signalizací dohodě výrobcem) Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: priorita zdroje (1. Podmínkou automatického zapnutí doběhnutí času T2. AZ 3.: časy jsou nastavitelné USG d. dojde k automatickému zapnutí QT.Záskokový automat Modi ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: priorita zdroje (1. zdroj transformátor, generátor), Napájení automatu: z aktivního zdroje 1. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji napětí. Poznámka: časy jsou nastavitelné USG d. 3. (automat může být vybaven touto signalizací dohodě výrobcem) 7 . automatický záskok: Pokud dojde k výpadku  automaticky vypne signál pro chod generátoru aktivní. Podmínkou pro zapnutí doběhnutí času T2. T1, dojde k automatickému vypnutí signál pro chod generátoru aktivní