OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 8 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
zdroje. Podmínkou automatického zapnutí QT2 doběhnutí času T2. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT2 dobu delší než T1, dojde k automatickému vypnutí QT2 je-li přítomno UT1 již min. Poznámka: časy jsou nastavitelné 6 . 1. Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný (1. AZ UT1 QT1 UT2 QT2 UnA TA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru napětí zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min. Pokud dojde k výpadku UT2 dobu kratší než T1, automat tento výpadek napětí nereaguje. dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT1. AZ 4. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT2 dobu delší než T1, dojde k automatickému vypnutí QT2 je-li přítomno UT1 již min. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba výpadku napětí, které vypne jistič případě, automat není napájen, TA=0,5 s POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji zdroji napětí. T2 T3 T2 2. T1, dojde k automatickému vypnutí QT1 je-li přítomno UT2 alespoň min. AZ 3. T3 T1 T2 2. Protože automat pracuje v režimu rovnocenných zdrojů, zůstává QT2 zapnut obnovení UT1 dobu delší než T3. dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT2. dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT2. obnovení UT2 dobu min. T1, dojde k automatickému vypnutí QT2 je-li přítomno UT1 alespoň dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT1 dobu min. 1. Zátěž napájena z 1. Poznámka: časy jsou nastavitelné automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT2 dobu min. zdroje. T1, dojde k automatickému vypnutí QT1. obnovení UT2 dobu min. Pokud dojde k výpadku UT2 dobu kratší než T1, automat tento výpadek napětí nereaguje.Modi ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Záskokový automat Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný (1. T1, dojde k automatickému vypnutí QT1 je-li přítomno UT2 alespoň min. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT1 dobu min. zdroj transformátor, zdroj transformátor), Napájení automatu: z nezávislého externího zdroje 1. AZ 3. AZ UT1 QT1 UT2 QT2 UnA T3 napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru napětí zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji zdroji napětí. T1, dojde k automatickému vypnutí QT2 je-li přítomno UT1 alespoň dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT1. dojde k automatickému zapnutí QT2. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT2 dobu min. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT1 dobu min. AZ 4. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT1 není přítomno UT2, dojde čase k automatickému vypnutí QT1. dobu T3, dojde čase k automatickému zapnutí QT1. Podmínkou automatického zapnutí QT2 doběhnutí času T2. dojde k automatickému zapnutí QT2. Zátěž napájena z 1. zdroj transformátor, zdroj transformátor), Napájení automatu: z aktivního zdroje 1. Protože automat pracuje v režimu rovnocenných zdrojů, zůstává QT2 zapnut obnovení UT1 dobu delší než T3