OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 7 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
obnovení napětí druhého zdroje dojde vypnutí spojky připojení druhé zátěže druhý zdroj. 4) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H2) Trvale napájena pouze druhá zátěž druhého zdroje. Při výpadku napětí druhého zdroje dojde odpojení druhé zátěže druhého zdroje. Druhá zátěž může být napájena pouze druhého zdroje. Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. před další manipulací přepínačem 5 . Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. Zdroj zůstane odpojen obnovení napětí. Při výpadku napětí prvního zdroje dojde k odpojení první zátěže prvního zdroje. 7) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ OBA ZDROJE (poloha přepínače signalizace H5) První zátěž trvale napájena z prvního zdroje. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). Neprovádí záskok (spojka nesepne). Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. Pokud dojde výpadku napětí jednoho zdrojů, dojde odpojení zdroje zátěže připojení zátěže (sepnutí spojky) druhý zdroj. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). Druhá zátěž zůstane dobu výpadku druhého zdroje bez napětí. obnovení napětí prvního zdroje dojde vypnutí spojky připojení první zátěže první zdroj. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). První zátěž zůstane dobu výpadku prvního zdroje bez napětí.Záskokový automat Modi FUNKCE REŽIMY FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU PRO OVLÁDÁNÍ DVOU ZDROJŮ PODÉLNOU SPOJKOU 1) AUTOMATICKÝ PROVOZ AUTOMATICKÝ ZÁSKOK (poloha přepínače signalizace H6) Automat umí pracovat třech režimech, které jsou voleny pomocí dotykového displeje automatu. Pokud dojde k výpadku napětí prvního zdroje, dojde k odpojení první zátěže prvního zdroje připojení první zátěže druhému zdroji (sepnutí spojky). První zátěž může být napájena prvního nebo druhého zdroje. možno nastavit: záskok pro oba zdroje záskok pro zdroj záskok pro zdroj dále možné nastavit min. Druhá zátěž trvale napájena z druhého zdroje. Druhá zátěž může být napájena z prvního nebo druhého zdroje. Zdroj zůstane odpojen obnovení napětí. obnovení napětí zdroje, kterého byla původně zátěž napájená, dojde vypnutí spojky a připojení zátěže původní zdroj. Pokud dojde výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. Neprovádí záskok (spojka nesepne). 6) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače signalizace H4) Obě zátěže jsou trvale napájeny z druhého zdroje pokud dojde výpadku napětí,  automaticky odpojí zdroj zátěží. První zátěž může být napájena pouze prvního zdroje. 1) – v poloze přepínače nutné dodržet pauzu min. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). 2) MANUÁLNÍ PROVOZ ZDROJ ZDROJ VYPNUT (poloha přepínače 0) 3) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H1) Trvale napájena pouze první zátěž prvního zdroje. dobu mezi přepnutím zdrojů (T2) a časy pro detekci přítomnosti napětí (T3) výpadku napájení (T1). Pokud dojde k výpadku napětí druhého zdroje, dojde odpojení druhé zátěže druhého zdroje připojení druhé zátěže prvnímu zdroji (sepnutí spojky). Zdroj Zdroj 2 MODI Q1 Zátěž 1 Tabulka logických stavů jističů Jistič zdroje Spínač podélné spojky Jistič zdroje Q1 Q2 Zátěž 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 b) ZÁSKOK PRO ZDROJ c) ZÁSKOK PRO ZDROJ REŽIM: a) ROVNOCENNÉ Obě zátěže mohou být napájeny trvale z kteréhokoli zdroje. Pokud dojde výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěží. Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. 5) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače signalizace H3) Obě zátěže jsou trvale napájeny prvního zdroje