OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 7 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. obnovení napětí prvního zdroje dojde vypnutí spojky připojení první zátěže první zdroj. Druhá zátěž může být napájena pouze druhého zdroje. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). obnovení napětí druhého zdroje dojde vypnutí spojky připojení druhé zátěže druhý zdroj. dobu mezi přepnutím zdrojů (T2) a časy pro detekci přítomnosti napětí (T3) výpadku napájení (T1). 4) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H2) Trvale napájena pouze druhá zátěž druhého zdroje. Druhá zátěž může být napájena z prvního nebo druhého zdroje. možno nastavit: záskok pro oba zdroje záskok pro zdroj záskok pro zdroj dále možné nastavit min. Pokud dojde výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěží. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). 1) – v poloze přepínače nutné dodržet pauzu min. Druhá zátěž trvale napájena z druhého zdroje. 2) MANUÁLNÍ PROVOZ ZDROJ ZDROJ VYPNUT (poloha přepínače 0) 3) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H1) Trvale napájena pouze první zátěž prvního zdroje. Při výpadku napětí prvního zdroje dojde k odpojení první zátěže prvního zdroje. Pokud dojde k výpadku napětí prvního zdroje, dojde k odpojení první zátěže prvního zdroje připojení první zátěže druhému zdroji (sepnutí spojky). První zátěž zůstane dobu výpadku prvního zdroje bez napětí. Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. 6) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače signalizace H4) Obě zátěže jsou trvale napájeny z druhého zdroje pokud dojde výpadku napětí,  automaticky odpojí zdroj zátěží. 7) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ OBA ZDROJE (poloha přepínače signalizace H5) První zátěž trvale napájena z prvního zdroje. Při výpadku napětí druhého zdroje dojde odpojení druhé zátěže druhého zdroje. Zdroj zůstane odpojen obnovení napětí. Druhá zátěž zůstane dobu výpadku druhého zdroje bez napětí. před další manipulací přepínačem 5 . Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). První zátěž může být napájena prvního nebo druhého zdroje. 5) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače signalizace H3) Obě zátěže jsou trvale napájeny prvního zdroje.Záskokový automat Modi FUNKCE REŽIMY FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU PRO OVLÁDÁNÍ DVOU ZDROJŮ PODÉLNOU SPOJKOU 1) AUTOMATICKÝ PROVOZ AUTOMATICKÝ ZÁSKOK (poloha přepínače signalizace H6) Automat umí pracovat třech režimech, které jsou voleny pomocí dotykového displeje automatu. Neprovádí záskok (spojka nesepne). Zdroj Zdroj 2 MODI Q1 Zátěž 1 Tabulka logických stavů jističů Jistič zdroje Spínač podélné spojky Jistič zdroje Q1 Q2 Zátěž 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 b) ZÁSKOK PRO ZDROJ c) ZÁSKOK PRO ZDROJ REŽIM: a) ROVNOCENNÉ Obě zátěže mohou být napájeny trvale z kteréhokoli zdroje. Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. obnovení napětí zdroje, kterého byla původně zátěž napájená, dojde vypnutí spojky a připojení zátěže původní zdroj. Pokud dojde výpadku napětí jednoho zdrojů, dojde odpojení zdroje zátěže připojení zátěže (sepnutí spojky) druhý zdroj. Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). Pokud dojde výpadku napětí, automaticky odpojí zdroj zátěže. Pokud dojde k výpadku napětí druhého zdroje, dojde odpojení druhé zátěže druhého zdroje připojení druhé zátěže prvnímu zdroji (sepnutí spojky). První zátěž může být napájena pouze prvního zdroje. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) ). Zdroj zůstane odpojen obnovení napětí. Neprovádí záskok (spojka nesepne)