OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 6 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
obnovení napětí zdroje, kterého byla původně zátěž napájená, zůstává zátěži nadále připojen druhý zdroj, protože automat pracuje rovnocenném režimu. Pokud dojde výpadku napětí zdroje, kterého napájena zátěž, dojde odpojení zdroje zátěže připojení druhého zdroje. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) 1). Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. 4) ZDROJ ZDROJ VYPNUT (poloha přepínače 0) 1) v poloze přepínače nutné dodržet pauzu min. přepnutí dojde také automaticky ztrátě napětí druhého zdroje. obnovení napětí hlavního zdroje dojde automatickému přepnutí zdrojů  zátěž opět trvale napájena hlavního zdroje. REŽIM a) ROVNOCENNÉ ZDROJE PRIORITA ZDROJE PRIORITA ZDROJE (režim určený především pro napájení dvou transformátorů) viz časový diagram Zátěž může být napájena trvale kteréhokoli zdroje. dobu mezi přepnutím zdrojů (T2) časy pro minimální přítomnost napětí (T3) maximální výpadek napětí (T1) . Přepnutí původní zdroj možné ručně (přepnutím přepínače polohy postupně polohy 01) 3). před další manipulací přepínačem 4 . 3) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H2) Zátěž trvale napájena druhého zdroje pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení zdroje zátěže. Připojit zdroj možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně polohy 01) 2). možno nastavit, zda jsou: zdroje rovnocenné prioritu zdroj prioritu zdroj dále možné nastavit min. Zdroj zůstane odpojen obnovení jeho napětí. zdroj generátor) viz časový diagram Zátěž napájená trvale hlavního zdroje (transformátoru).Modi FUNKCE REŽIMY Funkce: určuje automatický nebo manuální provoz (nastavuje otočným přepínačem) Záskokový automat Režim: určuje prioritu zdrojů automatickém provozu (nastavuje dotykovým displejem automatu) (n FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU PRO OVLÁDÁNÍ DVOU ZDROJŮ 1) AUTOMATICKÝ PROVOZ AUTOMATICKÝ ZÁSKOK (poloha přepínače signalizace H3) Automat umí pracovat třech režimech, které jsou voleny pomocí ovládacích tlačítek automatu. T obdoba režimu PRIORITA ZDROJE, zdroje jsou však opačném pořadí zdroj generátor zdroj transformátor T G G QT1 QT2 QT QG QG QT Z Z Z 2) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ POUZE ZDROJ (poloha přepínače signalizace H1) Zátěž trvale napájena prvního zdroje pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení zdroje zátěže. T1 T2 (režim určený především pro napájení zátěže transformátoru jako hlavního zdroje generátoru jakožto záložního zdroje zdroj transformátor, 2. Pokud dojde výpadku napětí, dojde automatickému odpojení hlavního zdroje zátěže může se, podle provedení, aktivovat signál pro zapnutí generátoru. naběhnutí generátoru dojde automatickému připojení generátoru zátěži