OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 5 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
c. Sledovací obvod sítě sledování pouze výpadku napětí jednotlivých fázích podpěťová relé nastavením, sledování sledu fází Kryt záskokový automat ve vestavném provedení dveří rozváděče možné dodat dohodě s výrobcem./d. vlastní aktivního zdroje (možnost záložního zdroje d.c.c.c.) nezávislé externí napájení 110 230 a. Signalizace funkcí signalizace zapnutého signalizační kontakty přepínače poruchový stav jističe signál pro generátor + MODI x x x x x x - Y A3 stop tlačítko plastový kryt Kód speciálního provedení 1) - standardně dodáváme záskokový automat pro řízení těchto kombinací jističů: Řízené kombinace jističů BC160 BC160 BD250 BH630 BL… ARION - BD250 - BH630 - BL… - ARION + - zakázku dodáváme záskokový automat jiných kombinacích jističů/odpínačů 3 .Záskokový automat Modi SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ Provedení pro ovládání dvou zdrojů pro ovládání dvou zdrojů podélnou spojkou Mechanické uspořádání provedení plechovém rozváděči vestavné provedení dveře rozváděče Řízené kombinace jističů řízení kombinace ARION WL 1) 1) 7 řízení kombinace Modeion BC, BD, řízení kombinace Modeion Provedení vestavné dveří rozváděče 1) Napájení záskokového automatu nezávislé externí napájení d