OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 4 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pokud zvýšení bezpečnosti při manuálním ovládání použito mechanické blokování, dána vzdálenost jističů/odpínačů použitým mechanickým blokováním. Automat může být vybaven ovládáním (zapnutí vypnutí) záložního zdroje (generátoru). Např. Funkce Automat zajistí automatické především bezpečné řízení přepínání dvou zdrojů zátěže tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadků. 9). šroubovací svorkovnice pro připojení jednotlivých vodičů kabelu, které propojují automat s jističi/odpínači. Provedení v plechovém rozváděči IP65 Impulzem pro přepnutí zdrojů může být výpadek jedné nebo více fází, podpětí nebo přepětí zdrojů. Automat určen pro spolupráci jističi/odpínači Modeion nebo Arion WL, které zajišťují silové spínání. způsobu napájení částečně odvislá v některých případech i funkce automatu (viz časové diagramy str. Jističe/odpínače jsou pomocí záskokového automatu vzájemně elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném případě k sepnutí obou zdrojů současně. Ovládání nastavení Základní funkce záskokového automatu volí otočným přepínačem předním panelu další nastavení jako režimy a reakční časy provádí dotykovém displeji.: reakční časy (podrobnější informace viz „Parametry“ str. otočný přepínač, kterým nastavují základní funkce záskokového automatu (podrobnější popis viz „Funkce a režimy“ str. Uvnitř automatu uživatel možnost nastavit podpěťových relé (pokud jimi automat vybaven) hodnotu podpětí přepětí (nezávisle sobě), kterou automat vyhodnotit jako poruchu zdroji reagovat ni. nebo bezpečnostní heslo, kterým lze chránit nastavení automatu proti neoprávněnému přenastavení. 10. Bezpečnost Výhody Čas automatického záskoku 0,8 displeji automat informuje obsluhu okamžitém stavu jističů, zdrojů právě prováděné činnosti. Podrobnější informace osazení jističů/odpínaču jsou str. Dvě základní provedení Záskokový automat dodává: v provedení plechovém rozváděči IP65 v provedení vestavném dveří rozváděče Napájení Automat musí být napájen buď z řízených zdrojů (resp. Umístění jističů/odpínačů jejich propojení automatem Umístění jističů (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno. 10).: UPS nebo AKU (podrobnější informace viz str. Základní blokové schéma záskokových automatů pro ovládání dvou zdrojů Zdroj Zdroj 2 pro ovládání dvou zdrojů podélnou spojkou Zdroj Zdroj 2 MODI MODI Q1 Signalizace Q2 Q1 Q3 Q2 Zátěž Zátěž 1 Zátěž 2 2 . z momentálně aktivního) nebo nezávislého externího zdroje, např.Modi POPIS Aplikace Záskokový automat Popis Čelní panel obsahuje: displej informující obsluhu okamžitém stavu jističů, zdrojů právě aktuálně prováděné činnosti dotykový displej, který slouží nastavení parametrů pro automatické řízení záskoku. Nastavení automatu lze proti neoprávněnému přestavení chránit heslem. 10), režim automatického záskoku (viz „Funkce režimy“ str. Záskokový automat používá zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie různých sektorech služeb, průmyslu apod