OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 3 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
.................................13 ZA-0x-8xxx..............................................................................................................14 ZA-0x-6xxx..................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 ZA-1x-7xxx..........................................2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ...................................................................................20 .........................................................................................3 FUNKCE REŽIMY...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ZA-1x-8xxx........................................................................18 ZA-1x-6xxx.........................................12 Zapojení pro BC160 Zapojení pro BD250 BH630 Zapojení pro Zapojení pro ARION Zapojení pro BC160 podélnou spojkou Zapojení pro BD250 BH630 podélnou spojkou Zapojení pro podélnou spojkou Zapojení pro ARION podélnou spojkou ZA-0x-7xxx........................................................................................................................................................................10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL...............................................................................................11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ Modeion......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19 ROZMĚRY...........................11 SCHÉMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 ZA-1x-7xxx................................................................................................6 PARAMETRY.....................12 ZA-0x-7xxx...................................................................................................................10 VYBAVENÍ JISTIČŮ......................4 ČASOVÉ DIAGRAMY..............................................................Záskokový automat Modi OBSAH POPIS..