OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 10 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
čase dojde k automatickému zapnutí QT1 Q3. dobu T3, dojde čase automatickému zapnutí Q3. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 není přítomno UT2, dojde čase automatickému vypnutí QT1 obnovení UT2 dobu min. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 není přítomno UT2, dojde čase automatickému vypnutí QT1 obnovení UT2 dobu min. zátěž napájena zdroje. AZ 3. automatický záskok: Pokud dojde obnovení UT1 dobu delší než T3, dojde automatickému vypnutí čase automatickému zapnutí QT1. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba výpadku napětí, které vypne jistič případě, automat není napájen POPIS FUNKCE Výchozí stav: T1 T3 T2 Na zdroji zdroji napětí. AZ 4.Modi ČASOVÉ DIAGRAMY Záskokový automat Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný (1. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT2 dobu delší než T1, dojde automatickému vypnutí QT2 čase automatickému zapnutí Q3. AZ U nA 2. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba výpadku napětí, které vypne jistič případě, automat není napájen POPIS FUNKCE Výchozí stav: T1 T3 T2 Na zdroji zdroji napětí. zátěž napájena zdroje. AZ T1 T2 T3 T2 T1 T1 TA T2 T3 UT1 QT1 UT2 QT2 UZ1 UZ2 UnA TA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru odpínač podélné spojky napětí zátěži napětí zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 dobu min. čase dojde k automatickému zapnutí QT1. Doběhne-li čas dříve než čas T1, dojde k vypnutí QT2 čase T3.1 (1. AZ 3. Protože automat pracuje v režimu záskoku pouze pro zdroj nesepne. zátěž napájena zdroje. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 není přítomno UT2, dojde čase automatickému vypnutí QT1 obnovení UT2 dobu min. Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: záskok zdroje č. AZ U nA 2. T1, dojde automatickému vypnutí QT1 je-li přítomno UT2 min. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT2 dobu delší než T1, dojde automatickému vypnutí QT2. AZ 5. 8 . AZ 5. zdroj transformátor, zdroj transformátor), Napájení automatu: z aktivního zdroje 1. Doběhne-li čas dříve než čas T1, dojde k vypnutí QT2 čase T3. 1. zdroj transformátor, zdroj transformátor), Napájení automatu: z aktivního zdroje 1. dobu T3, dojde čase automatickému zapnutí Q3. dojde automatickému zapnutí QT2 Q3. Podmínkou automatického zapnutí QT2 doběhnutí času T2. Podmínkou automatického zapnutí QT2 doběhnutí času T2. AZ T1 T2 T3 T2 T1 T1 T2 TA T2 T3 UT1 QT1 UT2 QT2 UZ1 UZ2 UnA TA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru odpínač podélné spojky napětí zátěži napětí zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min. AZ 4. T1, dojde automatickému vypnutí QT1 je-li přítomno UT2 min. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 dobu min. dojde automatickému zapnutí QT2 Q3. automatický záskok: Pokud dojde obnovení UT1 zároveň v době dojde k výpadku napětí UT2, dojde čase automatickému vypnutí QT2 Q3. zátěž napájena zdroje. Podmínkou automatického zapnutí QT2 doběhnutí času T2. dojde automatickému zapnutí QT2 Q3. automatický záskok: Pokud dojde obnovení UT1 zároveň v době dojde k výpadku napětí UT2, dojde čase automatickému vypnutí QT2 Q3. Pokud dojde výpadku UT2 dobu kratší než T1, automat tento výpadek napětí nereaguje. 1