OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 11 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
2 (1. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT1 dobu delší než T1, dojde automatickému vypnutí QT1 Protože automat pracuje v režimu záskoku pouze pro zdroj nesepne. doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba výpadku napětí, které vypne jistič případě, automat není napájen POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji zdroji napětí. automatický záskok: Pokud dojde obnovení UT2 zároveň v době dojde k výpadku napětí UT1, dojde čase automatickému vypnutí QT1 Q3. AZ U nA 2. Doběhne-li čas dříve než čas T1, dojde k vypnutí QT1 čase T3. AZ T1 T2 T3 T2 T1 T1 TA T2 T3 T1 T3 T2 UT1 QT1 UT2 QT2 UZ1 UZ2 UnA TA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru odpínač podélné spojky napětí zátěži napětí zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min. 1. zátěž napájena zdroje. 9 . zdroj transformátor, zdroj transformátor), Napájení automatu: z aktivního zdroje 1. AZ 5. AZ 3. dojde automatickému zapnutí QT1 Q3. automatický záskok: Pokud dojde obnovení UT2 dobu delší než T3, dojde automatickému vypnutí čase automatickému zapnutí QT2. Podmínkou automatického zapnutí QT1 doběhnutí času T2. zátěž napájena zdroje. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT2 není přítomno UT1, dojde čase automatickému vypnutí QT2 obnovení UT1 dobu min. Pokud dojde výpadku UT1 dobu kratší než T1, automat tento výpadek napětí nereaguje. čase dojde k automatickému zapnutí QT2. AZ 4. automatický záskok: Pokud dojde výpadku UT2 dobu min. dobu T3, dojde čase automatickému zapnutí Q3. T1, dojde automatickému vypnutí QT2 je-li přítomno UT1 min.Záskokový automat Modi ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: záskok zdroje č