OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 12 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
kA, Ik“ nutné předjištění pojistkami charakteristikou gG z nezávislého zdroje AC/DC aktivního zdroje vnitřní/vnější normy rádiové vyzařování rušivá napětí 50/60 ZA-x0-xxxx IP65 ZA-x1-xxxx IP65/20 ČSN 60947-1; ČSN 55011 ZA-00-xxxx nebo ZA-10-xxxx třída ZA-01-xxxx nebo ZA-11-xxxx třída ZA-00-xxxx nebo ZA-10-xxxx třída ZA-01-xxxx nebo ZA-11-xxxx třída 0,5 mm2 (doporučujeme min. Un T1 TA 0 999 999 999 0,5 s Kontrolovaná doba obnoveného napětí Doba výpadku napětí, které vypne jistič 4) Poznámka: Ik“ zkratový proud v obvodu zdrojů dle provedení viz str. ZA-00-xxxx nebo ZA-10-xxxx ZA-01-xxxx nebo ZA-11-xxxx ČSN 947-6-1; ČSN 60204-1; ČSN 332000-3; ČSN 332000-4-41; ČSN 60068-2-1; ČSN 60068-2-2; ČSN 60068-3-3 Ik“ max. VYBAVENÍ JISTIČŮ Typ jističe Příslušenství Podpěťová spoušť Pomocný spínač Návěstní spínač Relativní spínač Motorový pohon Mechanické blokování SP-BC-X024 PS-BC-0010-Au NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B SP-BHD-X024 PS-BHD-1100-Au PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 viz str. SP-BHD-X024 PS-BHD-1100-Au PS-BHD-1000-Au MP-BH-X230 viz str.Modi PARAMETRY ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI Rozměry Hmotnost Normy NAPÁJENÍ Externí (vývody 26, 27) Jmenovité pracovní napětí Příkon Kategorie přepětí Interní 2) Záskokový automat ŠxVxH m ZA-x0-xxxx 500 500 150 ZA-x1-xxxx viz str.oez. viz str. BC160 BD250 BH630 BL… ARION WL Poznámka: Podrobnější informace jističích/odpínačích BC160, BD250, BH630 BL… naleznete v katalogu Kompaktní jističe J1-2011-C Podrobnější informace jističích/odpínačích ARION naleznete v katalogu Vzduchové jističe VJ1-2009-C 10 . viz str. Pro výběr vhodné přepěťové ochrany možné využít Aplikační příručky, která volně stažení www. doba mezi přepnutím jističů 3) 10 A/230 (AC-3) (bezpotenciálové kontakty) 0,1 A/24 (proti svorce 0,5 mm2 (doporučujeme min.cz. zdroje, který právě připojen zátěži, při výpadku obou zdrojů záskokový automat bez napětí doby, dokud jednom zdrojů neobjeví napětí případě stálého napájení automatu případě, automat není napájen vzhledem zařazení přístroje kategorie přepětí (citlivé elektronické přístroje) dle ČSN 60664-1 doporučujeme záskokový automat Modi chránit proti přepětí souladu ČSN 62305. SP-BL-X024 PS-BL-2200-Au PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 viz str. 0,75 mm2) V1) ZA-xx-x0(1)xx, nebo 110 230 ZA-xx-x2xx V1) ZA-xx-x0(1)xx, nebo 110 230 ZA-xx-x2xx 100 100 5) Jmenovitý kmitočet Krytí Elektromagnetická kompatibilita Připojovací průřez Rozsah teploty okolí SIGNALIZACE PROVOZU (signalizace fukční pouze pokud automat napájen) Místní: LCD /Ue /Ue Dálková: (vývody 12-18) (vývody 22-25) Připojovací průřez PODPĚŤOVÉ RELÉ Nastavení podpětí Nastavení přepětí NASTAVENÍ ČASŮ Kontrolovaná doba výpadku napětí Min. viz str. viz str. 0,75 mm2) max. viz str. max. viz str