OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 13 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
c.Záskokový automat Modi TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL Výbava jističe musí obsahovat toto příslušenství: Motorový pohon 230 V a. Podpěťovou spoušť V d. Jeden blok pomocných spínačů 2NO+2NC Vypínací schopnost, elektronická nadproudová spoušť, počet pólů konstrukční provedení 2) 1) x Mechanické blokování dle provedení jističe: S55 Pevné provedení jističe R55 Výsuvné provedení jističe viz katalog Vzduchové jističe VJ1-2009-C Velikost jističe, jmenovitý proud 2) 2) URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ Modeion Kombinace jističů jistič BC160 BD250 BD250 BH630 BH630 BL… jistič BC160 BD250 BH630 BH630 BD250 BL… Mechanické blokování podle provedení jističů Pevné MB-BD-PV05 MB-BHD-PV03 MB-BH-PV04 MB-BHD-PV03 MB-BL-PP07 Odnímatelné MB-BD-PV05 MB-BHD-PV03 MB-BH-PV04 MB-BHD-PV03 Výsuvné MB-BD-PV05 MB-BHD-PV03 MB-BH-PV04 MB-BHD-PV03 MB-BL-VV06 Pevný/Výsuvný (odnímatelný) MB-BD-PV05 MB-BHD-PV03 MB-BH-PV04 MB-BHD-PV03 MB-BL-PV08 11 .c. Bez první přídavné spouště Podpěťová spoušť d.c.c. Pomocné kontakty 2NO 2NC Signalizační spínač „připraven k zapnutí“ (S20) Signalizační spínač „vypnuto spouští“ (S24) Mechanické blokování Typové označení: ARION K 0 x Popis typového označení: ARION C22+K07+ xxx Mechanické blokování 1) Signalizační spínač „vypnuto spouští“ (S24) Signalizační spínač „připraveno zapnutí“ (S20) Motorový pohon zapínací spoušť 230 a