OBO LFS Systémy ukládání vedení

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování Systémy plastových instalačních kanálů WDK Systémy kovových úložných kanálů LKM Systémy kanálů s patkovou lištou SKL Systémy propojovacích kanálů VK, systém Dahl Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS – systémy z ocelového plechu Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A – hliníkové systémy Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů Systémy instalačních sloupů ISS Vestavba přístrojů Rejstříky

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO

Strana 73 z 396Poznámky redaktora
tímto účelem zasuňte zaklapněte úchytu nos- nou desku připojovacího modulu. Připojení přístroje telefonní zásuvka RJ-11 Používáte-li modul jako zásuvku pro připojení telefonu, zapojte jen vnitřní připojovací body. Připojení přístroje uložení kabelu Nasaďte kontaktní třmen připojovací modul a zaklapněte jej.06LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand/cs/15/12/2010(LLExport_01185) 73OBOLFS Pomůcka pro montáž datová technika Modul 45 Pomůckaproprojektovánívestavbypřístrojů Připojení přístroje příprava kabelů Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění délce mm. stíněného provedení dále nutné nasadit také pouzdro stínění. Nechtěnému zapojení konektorů RJ-45 tele- fonní zásuvky zamezíte pomocí redukčního rá- mečku (typ DMZ-RR/RJ-11). . Upevnění naklapnu- tím vhodné pro vodorovnou svislou montáž přístrojů. stíně- ných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní příložka propojena stíněním. Připojení přístroje roztřídění vedení Uložte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte kontaktní svorkou. Instalace nosičů datové techniky vestavba přístrojů Hotový připojovací modul datové techniky vlož- te zezadu nosiče datové techniky. Připojení přístroje odlehčení tahu Zasuňte kabel úchytu proveďte odlehčení tahu pomocí přiložené kabelové pásky. Připojení přístroje zkrácení nadměrné délky Přebytečný kabel odstřihněte štípacími kleště- mi. Instalace nosičů datové techniky – systémová vestavba Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí