Modulární přístroje Minia

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 157 z 240Poznámky redaktora
.. Minia F25 MIG Spínací přístroje IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG .. Místní+centrální+víceúrovňovécentrálníovládání Každé impulzní relé místně ovládáno tlačítky (místní ovládání); každá úroveň nebo sada impulzníchreléjeovládánasoučasnězpříslušnéhomísta(centrálníovládání);všechnyúrovně jsou společně ovládány jedním povelem jednoho místa (víceúrovňové centrální ovládání).... ks Místní centrální ovládání Každé impulzní relé místně ovládáno tlačítky (místní ovládání); každá úroveň nebo sada impulzních relé ovládána současně příslušného místa (centrální ovládání)...N OFF ON OFF OD-MIG-CO1 MIG. Příklady zapojení OFF ON OFF OD-MIG-CO1 MIG. A1 A2 2 1 Místní ovládání impulzního relé tlačítky doutnavkou OD-MIR-BK A2 max... Local A1 A2 ON 11 OFF ON OFF OD-MIG-CO1 MIG... Local A1 1 A2 2 1 2 1 2 1 2 ON 11 N L OFF ON OD-MI -C 2 1 4 3 OD-MI 2 1 4 3 Centrální ovládání skupiny impulzních relé Centrální ovládání skupiny impulzních relé Centrální ovládání skupiny impulzních relé Místní ovládání Každé impulzní relé místně ovládáno tlačítky.. Local A1 A2 ON 11 MIG.... A1 A2 2 1 Local MIG... Local A1 A2 ON 11 OFF OD-MIG-CO1 MIG. Local A1 A2 ON 11 OFF OD-MIG-CO1 MIG. Local A1 A2 1 2 1 2 1 2 1 2 Centrální ovládání skupiny impulzních relé OFF OD-MIG-CO1 ON 11 Centrální ovládání skupiny impulzních relé L N Local MIG.. Local A1 A2 ON 11 OFF ON OFF OD-MIG-CO1 MIG.. Local A1 A2 ON 11 OFF OD-MIG-CO1 MIG. A1 A2 Místní ovládání impulzních relé 2 1 L N Local MIG..