Modulární přístroje Minia

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 135 z 240Poznámky redaktora
Spínací hodiny spínají základě vnitřního programu reálném čase strana F35 strana F35 strana F35 strana F35 strana F36 Typ MAE-A MAN-A MAE-D MAN-D MAA-D Provedení Analogové Analogové Digitální Digitální Digitální Řazení kontaktů 001, 100 001, 100 001, 002, 100 001, 002 001, 002 Trvalé zapnutí/vypnutí Ano Ano Ano Ano Ano Záloha chodu 100 hodin roky let let Jazyk menu CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV,TR Počet programových míst 56 Test programu Ano Ano Ano Režim dovolené Ano Ano Režim náhodného spínání Ano Ano Ochrana PIN kódem Ano Ano Astro funkce Ano stran stra stra a stra strana stran 3 str str strana st strana F t t .Minia F3 Spínací přístroje PŘEHLED PROVEDENÍ Monitorovací relé spínají závislosti sledované fyzikální veličině strana F43 strana F47 strana F49 strana F56 strana F58 strana F60 Typ MMR-U3 MMR-X3 MMR-P 5SV8 MMR-HL MMR-T1 MMR-T2 MMR-TD Jmenovité napětí 230V 230V 230V 230V 230V 230V Řazení kontaktů 001 001 001, 002, 001 001 200 Pracovní napětí kontaktu 250V 250V 230V 250V 250V 250V Pracovní proud kontaktu A Sledovaná veličina Napětí Proud Reziduální proud Hladina Teplota Teplota Funkce Nadpětí Signalizace při Signalizace při Odčerpání kapaliny Ochrana motoru -25 °C - Podpětí dosažení: dosažení: Dočerpání kapaliny Místní reset +95 °C -Výpadek fáze 0,1 0,03 Dálkový reset kanály - Sled fází *) 0,5 (nastavitelné) Auto reset - Asymetrie *) 2,5 A (nastavitelné) strana strana strana F6 strana F4 strana F49 *) Je dispozici pouze provedení X3