Light 20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HORMEN CE a.s. Autor: HORMEN

Strana 90 z 176Poznámky redaktora
88 ■ Suspended design linear LED luminaires ■ Body made aluminium sheet (powder coated) ■ Diffuser made satin plexi for high-comfort soft light diffusion or microprismatic structure for reducing glare ■ Electronic/dimmable electronic ballast ■ Accessories ordered separately, see page 164 ■ Design lineare LED Hängeleuchten ■ Körper aus Aluminiumblech (pulverla- ckiert) ■ Diffusor aus satiniertem/mikroprisma- tischem Plexiglas ■ Elektronisches/dimmbares elektroni- sches Vorschaltgerät ■ Zubehör wird gesondert bestellt, siehe Seite 164 ■ Designová lineární závěsná LED svítidla ■ Tělo svítidla hliníkového plechu (práškově lakovaného) ■ Difuzor satinového plexi pro dosa- žení měkkého příjemného světla nebo mikroprismatický difuzor vysokým omezením oslnění ■ Elektronický nebo stmívatelný elekt- ronický předřadník ■ Příslušenství objednává zvlášť, viz strana 164 RAZZOR F