Light 20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HORMEN CE a.s. Autor: HORMEN

Strana 130 z 176Poznámky redaktora
128 ■ Recessed linear luminaires for fluore- scent lamps ■ Possibility making continuous lines of particular modules ■ Body made aluminium profile (pow- der coated) ■ Diffuser made satin plexi for high-comfort soft light diffusion or microprismatic structure for reducing glare ■ Electronic/dimmable electronic ballast ■ Lineare Einbauleuchten für Leucht- stoffquellen ■ Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien ■ Körper aus Aluminiumprofil (pulverla- ckiert) ■ Diffusor aus satiniertem/mikroprisma- tischem Plexiglas ■ Elektronisches/dimmbares elektroni- sches Vorschaltgerät ■ Lineární vestavná zářivková svítidla ■ Možnost vytváření sestav nekoneč- ných světelných linek ■ Tělo svítidla hliníkového profilu (práškově lakovaného) ■ Difuzor satinového plexi pro dosa- žení měkkého příjemného světla nebo mikroprismatický difuzor vysokým omezením oslnění ■ Elektronický nebo stmívatelný elekt- ronický předřadník MIDDLE RECESSED F