Light 20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HORMEN CE a.s. Autor: HORMEN

Strana 80 z 176Poznámky redaktora
78 ■ Surface mounted/suspended linear LED luminaires ■ Possibility making continuous lines of particular modules ■ Body made aluminium profile (powder coated) ■ Diffuser made satin plexi for high-comfort soft light diffusion or microprismatic structure for reducing glare ■ Electronic/dimmable electronic ballast ■ Accessories ordered separately, see page 164 ■ Lineare LED Anbauleuchten/Hänge- leuchten ■ Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien ■ Körper aus Aluminiumprofil (pulverla- ckiert) ■ Diffusor aus satiniertem/mikroprisma- tischem Plexiglas ■ Elektronisches/dimmbares elektroni- sches Vorschaltgerät ■ Zubehör wird gesondert bestellt, siehe Seite 164 ■ Lineární přisazená/závěsná LED svítidla ■ Možnost vytváření sestav nekoneč- ných světelných linek ■ Tělo svítidla hliníkového profilu (práškově lakovaného) ■ Difuzor satinového plexi pro dosa- žení měkkého příjemného světla nebo mikroprismatický difuzor vysokým omezením oslnění ■ Elektronický nebo stmívatelný elekt- ronický předřadník ■ Příslušenství objednává zvlášť, viz strana 164 MIDDLE LED F