FASK – Flexibilní proudové senzory (Rogowského cívky)

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o.

Strana 2 z 16Poznámky redaktora
Pozice umístění primárního vodiče uvnitř každé Rogowského cívky vliv přesnost. • Senzory mají fázovou chybu mezi -0,4 -0,5 stupňů, proto možné použít měřicím zařízení pevný korekční faktor. Tyto senzory mohou být jednoduše připojeny k primárnímu vodiči, aniž bylo nutné rozpojit měřený obvod. Neprojevuje zde ani hystereze nebo trvalé zmagnetování. Rogowského cívky mají velmi nízkou citlivost pozice uchycení, která zpravidla Díky absenci železného jádra zde neprojevují žádné nelineární průběhy, které jsou vlastní cívkám železným jádrem. • Délku přívodního kabelu lze zkrátit dle libosti bez ztráty přesnosti. • Cívky jsou zcela stíněné jsou tak značné míry chráněny před rušením. • Cívky nevytvářejí žádné odpadní teplo.2 FASK Flexibilní proudové senzory (Rogowského cívky) děleným jádrem pro primární proudy 100 kA Kromě běžných transformátorů proudu lze pro měření proudu použít také flexibilní proudové senzory Rogowského cívky. . Výstupním signálem Rogowského cívky relativně velký napěťový signál, který udává kA. • Díky dobré linearitě cívky lze přesně měřit i menší primární proudy hluboko pod kA. Vzhledem ohebnosti a konstrukci jsou ideální pro použití stísněných prostorech nebo pro měření na nepravidelných svazcích tvořených více vodičů. Řada FASK designována tak, aby byla nejmenší chyba měření nejblíže uzávěru cívky, tedy oblasti možnosti fixace. • Nehrozí žádné nebezpečí strany měřeného obvodu. Hodnota tohoto výstupního signálu přímo úměrná změně primárního proudu. Výhody senzorů FASK 100, 150, 200 300 • uzávěru cívky nachází otvor pro uchycení primárního vodiče pomocí rychloupínací pásky, která zajistí optimální pozici uchycení primárního vodiče nebo svazku vodičů. • Použité materiály umožňují použití při velmi drsných teplotách okolí. Senzory výrobce MBS jsou reprezentovány výrobní řadou FASK jsou nabízeny čtyřech různých průměrech (100, 150, 200 300 mm)