FASK – Flexibilní proudové senzory (Rogowského cívky)

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o.

Strana 16 z 16Poznámky redaktora
cz, www. CZ: +420 541 235 532-4, +420 541 235 386 Tel. Ver: DR012021 .o. V případě, výrobek dosáhl konce životnosti, potřeba jej recyklovat. Edisonova 3 612 Brno, Česká republika Tel. r. Elektroodpad vždy odkládejte určených sběrných nádob, nebo sběrných dvorů. Nikdy nelikvidujte elektronická zařízení jako běžný komunální odpad.ghvtrading.cz Tento výrobek byl vyvinut vyroben souladu platnými normami (IEC 61010, IEC 61869) souladu požadavky směrnice nízkém napětí 2014 35EU.Obchodní zastoupení firmy MBS České Slovenské republice: GHV Trading, spol. Firma MBS prohlašuje, svých výrobcích používá pouze komponenty kvalifikovaných výrobců, jejichž specifikace splňují nebo překračují požadavky směrnice omezení používání některých nebezpečných látek. SK: +421 255 640 293 e-mail: ghv@ghvtrading