FASK – Flexibilní proudové senzory (Rogowského cívky)

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o.

Strana 13 z 16Poznámky redaktora
IRMS • min. harmonické. IDC • Ah (IDC) • IAC • max. IRMS • Ø IRMS • Ah (IRMS) • IDC • max. IDC • min.13 Měřené veličiny objednací čísla převodníku QE-485 Objednací číslo 120-00001 120-00002 IRMS • max. IAC • Ah (IAC) • Hz • Činitel výkyvu • IPK • THD • Teplota • Vnitřní teplota • Měření 63. IDC • Ø. IAC • Ø. IAC • min