Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 6 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tomáš Pisarčík Zajímavosti „světové kuchyně“ Tady několik zajímavostí z historické i aktuální „světové kuchyně“ vypínačů Siemens. Od roku 1982 již Siemens jako první na svě- tě dodává vypínače i pro jmenovité napětí 800 kV, před nedávnem je uvedl na trh i v provedení s upravenou zhášecí komorou, využívající vlastní energii oblouku, pro vypínací proud až (typové řady 3AP4/5).Vypínače pro nekonvenční rozvodny Z hlediska „statistické přesnosti“ ještě poznamenejme, do právě do- sahovaného prvního tisíce dodaných vypínačů zvn a vvn bylo započítáno 49 kusů vypínačů pro nekonvenční aplikace, z toho 43 ks pro rozvodny zapouzdřené, 4 ks pro rozvodny s vypínači výsuvnými Simover a 2 ks pro kompaktní rozvodny s moduly 3AP1 DTC („dead tank compact“). Modulů 3AP1 DTC můžeme blíže povšimnout i při zachování téma- tu tohoto příspěvku, protože svým způsobem jde spíše o „nadstavbu vypínače“ než nekonvenční řešení jako takové. Jedná o nový a inovativní pro- dukt spínací techniky vvn Siemens (od r. Celých 6 000 konvenčních vypínačů je přitom vyráběno přímo v Berlíně (nyní zejména pro Evropu), do všech ostatních výrobních závodů jdou navíc z Berlína kompletní zhášedla. Ze zapouzdřených rozvoden byly převzaty moduly trojpolohových spínačů (kombinovaných odpojo- vačů a uzemňovačů) a přístrojové transformátory napětí. 6 Energo 1. Celková roční produkce Siemens činí přes 11 000 vypínačů vvn a zvn konvenčních a přes dalších 1 000 ks vypínačů vvn a zvn pro zapouzdřené rozvodny. Podrobněji se budeme těmto bezesporu velmi perspektivním produktům techniky vvn věnovat někdy příště. V roce 1985 byl představen první vypínač s vypínací schopností 100 kA, který v nasazení pro zapouz- dřenou rozvodnu 550 a kanadskou společnost Hydro Quebec zazname- nal dosud vůbec nejvyšší vypínaný zkratový výkon na světě. Rozvodna 123 kV Vranovská Ves, s modulem 3AP1 DTC-123 kV Kromě mateřské výroby vypínačů v Berlíně vlastní Siemens na světě dalších 9 výrobních závodů, jejichž produkty byly aplikovány již ve více než 130 zemích kontinentů. Také modulární provedení již v ČR První dva moduly 3AP1 DTC-123 kV pro byly uvedeny do provozu v roce 2011 pro ČEZ Distribuci, rozšíření klasické venkovní roz- vodny 123 kV Liberec-Ostašov a pro konečného odběratele ČEZ Obnovi- telné zdroje, novou rozvodnu Lesná u Znojma k vyvedení výkonu solár- ního parku Vranovská Ves. Základní modul tvoří vypínač „dead tank“ s průvlekovými přístrojovými transformátory prou- du běžně používaný v USA nebo v Ev- ropě v zemích s britským standar- dem, příp.cz/energy technologie . Dalších 5 modulů pro ČEZ Distribuci (Oldři- chov, Mníšek pod Brdy) a 6 modulů pro E. Úspora zastavě- né plochy rozvodny může v daném případě činit 60 % ve srovnání s klasickým řešením.2012 www. 2013. 2007), přestože pro jeho vývoj byly vesměs aplikovány prvky a tech- nologie, osvědčené již z předcházejí- cích výrobků. Jako opce jsou k dispozici rovněž „klasické“ uzemňovače s viditelnou proudovou dráhou. Pro názornější představu o „ochlazovacím úkolu“ příslušného zhášedla slouží toto porovnání obsahuje-li vypínač 3AP1-123 plynu SF6 asi 8 kg a vypí- nač 3AP2-420 necelých 40 kg, jej pro vypínač 3AP4/5-800 zapotřebí již přes 180 kg.ON (Hrušovany nad Jeviš- kovkou) jsou již připravovány pro dodávky od r. v oblastech s požadavkem na extrémně nízké provozní teploty.siemens. Prozatím jsou tyto moduly k dispozici pro jmeno- vité napětí do 245 kV