Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 7 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kromě jiného se specializuje na provádění zkoušek výkonu a typových zkoušek. Pracovníci neustále vyvíjejí a vyrábějí turbíny a generátory, které překonávají další a další rekordy.Aktuální produkty a služby Parní turbíny Parní turbíny z Mülheimu určují světové standardy z hlediska kvality a spolehlivosti.cz/energy 1. Spojení průkopnického ducha a inovací V roce 1881 otevřel August Thyssen v Mülheimu der Ruhr malou dílnu na opravu strojního zařízení oceláren a válcoven. Na nepřetržitém vývoji jejich technologie pracuje čtyři sta specialistů z oblasti vývo- je, konstrukce a materiálů. Integrita produktů Oddělení integrity produktů zajišťuje vynikající provozní pod- poru pro plynové a parní turbíny a generátory. Největší generátor světa, který váží 900 tun a je dlouhý téměř 17 metrů, byl rovněž vyroben v továrně v Mülheimu. Plynové turbíny (projektování) Závod v Mülheimu vyvíjí inovační plynové turbíny. Z tohoto pracoviště jsou koordinovány všechny procesní kroky, od pro- jektování po uvádění do pro- vozu. Servis není ome- zen jen na opravy a výměnu dílů; zahrnuje i koncepce dlouhodobě účinného provozu elektráren.siemens. www. Generátory Mülheim zaujímá na mezinárod- ní úrovni přední pozici ve vývoji a výrobě vysoce účinných generá- torů. Servis Mülheim servisním střediskem pro parní turbíny a generátory a také pro modernizaci elektrá- renské techniky. Poté, dílnu v roce 1927 koupila tehdejší společnost Siemens-Schuckertwerke, vznikla v mezinárodním měřítku významná továrna na výrobu turbín a generátorů. Největší parní turbína s poloviční rychlostí otáčení na světě, která dosahu- je výkonu 1 900 MW, svůj původ v Mülheimu.2012 Energo 7 ze zahraničí . Překonávání rekordů Již od prvního dne prokazoval perso- nál továrny v Mülheimu pozoruhodné inovační schopnosti. Dodavatelé V Mülheimu jsou řízeny a koor- dinovány aktivity mezinárodních dodavatelů a globálních společ- ných podniků a holdingů. Mülheimský závod pomá- hal také při vývoji nejúčinnější plynové turbíny světa s kombinovaným cyklem, která dosahuje účinnosti přes procent. Továrna vyrábí generátory o vyšším výkonu, který začíná na hodnotě 165 megavoltampér (MVA). Rozkládá na ploše přibližně 435 000 čtverečních metrů a pracuje zde téměř 5 000 zaměstnanců