Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 4 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nejprve byly 3 ks omezovačů přepětí 420 pro ČEZ, elektrárnu Mělník a posléze již také premiérový, a v tomto roce jediný, vypínač typ 3AQ1EE-245 pro přenosovou sou- stavu ČEPS. 1 1991Rok prvních dodávek vvn Siemens pro ČR 4 Energo 1.siemens. Nejprve se však vydejme na krátkou cestu do minulosti.2012 www. V roce 1992 bylo již sice do provozu uvedeno dalších 11 vypí- načů pro síť 420 ČEPS, ale teprve první vypínače pro distribuční sítě 110 (STE Praha), u kterých byl ná- stup dodávek poněkud pozvolnější. Jednalo o pružinový střadačový pohon, třebaže jiného a robustnější- ho provedení, které odpovídalo ještě vyšším požadavkům na dodávku vnější energie pro zhášení oblouku. Osvědčená vysoká provozní spolehlivost předcházejících typů využitá při vývoji nejmodernější kon- cepce zhášecí komory (kterou mimo- chodem právě firma Siemens patento- vala již počátkem 70.ON Distribuci, určených do rozvodny Slavětice, a 2 vypínačů 123 pro ČEZ Logistiku, určených do rozvodny Mírovka. Společný ter- mín dodávky 30. 2012, kdy bude nejen dosažena symbolická meta prvního tisíce vypínačů, ale současně bude započata jejich další tisícová řada (těchto vypínačů pomysl- ná pořadová čísla 990–1001). Ty měly ještě výše popisovaný typ zhášedla, ale již odlišný typ pohonu. vypínače jsme obdrželi v roce 2011, dodávku realizujeme právě nyní v rámci zakázek vypínačů 123 pro E. Tehdy ještě vesměs jednalo o do- dávky vypínačů typové řady 3AQ se zhášecí komorou s dvojitou zhášecí tryskou (tlakovým pístem) a elektro- hydraulickým střadačovým poho- nem. Typová řada 3AQF V jakémsi přechodovém období let 1995–96 v ČR také objevilo 19 vy- pínačů 123 typové řady 3AQF.Tisíc vypínačů zvn a vvn Siemens pro přenosové a distribuční sítě ČR O bjednávku 1000.cz/energy technologie . Typová řada 3AP V roce 1996 uvedla firma Siemens na světový a posléze i český trh své vypínače typu 3AP s novým typem zhášedla, které využívalo v maxi- mální míře vlastní energii oblouku, a s novým typem pružinového střa- dačového pohonu, a to nejdříve pro napětí do 145 kV (současně jsou již tyto vypínače dodávány pro napětí 800 kV). pro tehdejší ČSFR) uskutečnily v roce 1991. let), mnohaleté zkušenosti z oblasti pohonů pro vaku- ové vypínače vn, minimální údržba, snadná montáž a obsluha vše vytvářelo předpoklad pro nebývale dobré přijetí těchto vypínačů. První dodávky pro ČR Vůbec první dodávky přístrojů vvn Siemens pro (resp. Od roku 2000 jsou již tyto vypínače k dispozici i pro jmenovité napětí 420 kV (pouze se 2 zhášedly v sérii). V ČR bylo do té doby (převážně do roku 1998), zprovozněno téměř 200 vypínačů typové řady 3AQ