Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 3 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2012 Energo. Vysoký stupeň redun- dance a umístění ve dvou lokalitách zajistí bezpečný a nepřetržitý provoz 24 hodin a 365 dní v roce., podepsána na začátku února a kompletní dodávka bude uve- dena do provozu na konci ledna 2014. určen pro řízení všech tří napě- ťových úrovní 110, 22 a 0,4 a nahradí tři systémy, které v sou- časné době řídí celou energetickou síť PREdis- tribuce. 24  hodin 365  dní v roce Současné pracoviště dispečinku PREdistribuce, odkud řídí celá energetická síť v hlavním městě Praze.technologie S mlouva byla s PREdistribuce, a. www. AMM) a v podmínkách hromad- ného nasazování obnovitelných zdro- jů energie umožní inteligentní řízení sítí všech napěťových úrovní. Kompatibilní s chytrými sítěmi Dispečerský systém bude integrován se systémem SAP, GIS a dalšími podnikový- mi systémy. Systém bude připraven na budoucí propojení se systémem chytrých elektroměrů (tzv. lokalizace a správa poruch, plánování prací v síti, výpočet zkratů, prognóza odběru elektřiny, minimalizace technických ztrát, prognóza zatížení, rekonfigurace sítě po výpadku a rychlé obnovení dodá- vek. s. Dodavatelem bude konsorcium firem Siemens a Atos.cz/energy 1.siemens. Nepřetržitý provoz Nový systém Spectrum Power™ nabídne kom- fortnější uživatelské rozhraní. Systém Spectrum Power™ 4 Vyšší bezpečnost provozu v PREdistribuce Elektrická síť společnosti PREdistribuce bude pracovat s novým dispečerským systémem, který nahradí tři stávající. Trenažer pro trénink dispečerů Kromě základních SCADA funkcí za- jišťuje systém řadu aplikací pro pod- poru moderního řízení energetických sítí jako např. „Instalace nového systému pomůže PREdistribuci lépe navrhnout a efektivněji provádět podnikové procesy,“ řekl Tomáš Starý, ředitel úseku Energy Automation. Dodávka obsahuje také modul Dispečerský trenažér pro trénink dispečerů na řešení složitých situací v energetické síti