Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1.2012

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens, s.r.o.

Strana 2 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Naše společnost důvod k malé oslavě – – aktuálně dodáváme jubilejní tisící silový vypínač! Pro koho tato zakázka určena a jaká byla histo- rie výroby vypínačů Siemens, přečtete v článku na stranách 4–6. Aleš Tomec Ředitel Power Generation and Transmission Obsah 3 4 10 Vážení čtenáři, otevíráte další vydání časopisu Energo, jehož název konvenuje současným ročním obdobím – ve vzduchu cítit jaro, a to nabíjí každého z nás novou energií. Pozveme vás také do továrny Siemens v Mülhei- mu, která vyrábí parní i plynové turbíny a generáto- ry a patří k oceňované světové špičce v oboru.03 Technologie Systém Spectrum Power™ 4 06 Technologie Tisíc vypínačů Siemens pro přenosové a distribuční sítě ČR 07 zahraničí Spojení průkopnického ducha a inovací 08 Rozhovor David Barva: Naše planeta na lidstvo docela naštvaná 10 Novinky Elektromobil nabijete i v Brně 11 Inovace Ultravysoké napětí: vypínače pro 1,2 MV Energo magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy 1. O tom, Siemens rozhodně pracuje na udrži- telném stavu životního prostředí, svědčí závěrečné téma tohoto vydání každý „ekoautomobilista“ si svůj elektromobil může nabít i v Brně, kde naše společnost instalovala svou celkově třetí nabíjecí stanici.2012 Předseda redakční rady Hana Králová, Siemens, s. Každého z nás nabíjí něco jiného, jde jen o to svůj zdroj ener- gie objevit a průběžně z něj čerpat.siemens.o. Že naše planeta na nás, lidi, docela pěkně na- štvaná, soudí v rozhovoru Ing.cz Vydáno v Praze dne 16. Přeji vám příjemné čtení a aktivní jaro. Náš systém je velmi výkonný, neboť dokáže nahradit tři v sou- časné době dosluhující systémy a nabídnout řadu nových funkcionalit. Tak například elektrická distribuční síť společ- nosti PRE bude v krátkém čase řízena a monitoro- vána novým dispečerským systémem, který dodá konsorcium firem Siemens a Atos.entre.o. Vydavatel, sazba, zlom ENTRE, s. David Barva, vedoucí divize pro Energy Fossil Generation. Mějte fajn. Chodovecké náměstí 8 Praha 141 01 www. Ale taky toho názoru, použijeme-li zdravý selský rozum, se s tím mnohé udělat. 272 173 423 e-mail: hnilickova@entre. 2012 Registrace ČR pod číslem 8362 Ing.cz Šéfredaktor Lucie Hniličková tel.2012 www. V první řadě však rozhovor s Davidem zaměřený na jeho kariéru ve společnosti Siemens a na práci divize, v jejímž čele stojí. I naše divize jsou aktivní, což zjistíte z nabízených témat.cz/energy .r.r. 2 Energo 1