Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 95 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Bude-li výchylka ručky malá, přepojíme připojovací vodič pravé svorky svorku označenou nebo xO,l. 63b). Jiným druhem jsou ohmmetry ně­ kolika rozsahy (obr. zjištění nejvhodnějšího měři­ cího rozsahu odpojíme měřený odpor, spojíme svorky tohoto rozsahu na­ krátko magnetickým boěníkem nastavíme nulovou polohu ručky. Nedo- cílíme-li nulové polohy, baterie vyčerpána třeba vyměnit. Každé měření začneme nej­ větším rozsahu, tj. Nedosáhneme-li nulové polohy, znamená to, baterie vybitá. 63a. 63b. Před měře­ ním, tj. 63a. Po Obr. etr otočnou cívkou několika rozsahy: a) zapojení, b) skutečné provedení 7 Elektrotechnická měření 97 . Potom si zjistíme, kterém rozsahu budeme měřit. před připojením měřeného odporu, musí být ručka měřidla na značce oo.Základní schéma vyznačeno obr. vymezení vlivu poklesu napětí stárnutím baterie měřidle magnetický bočník, jímž stlačení tlačítka před připojením měřeného odporu, vyregulujeme nulovou po­ lohu. etr otočnou cívkou s jedním rozsahem *0,1 xlO Obr. neznámý odpor připojíme levou, neoznačenou svor­ ku pravou svorku označenou xlO. Není-li tomu tak, nastavíme ručku korekčním šroubkem, který čelní stěně měřidla