Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 87 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
57. při nastavení rozsahu 300 bude odpor napě­ ťového obvodu 000 QfV 300 000 300 000 Při plné výchylce 300 bude spotřeba napěťového obvodu P 300.znamená, např. 57). 220 bude spotřeba V 2202 P = ižv 300 000 0,16 W Novějším měřidlem Avomet II, který nyní vyrábí typovým ozna­ čením (obr. také určen pro měření stejnosměrného střída- 89 . Měřicí přístroj vom I Při změření nižšího napětí, např.0,001 0,3 W Obr