Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 79 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
48a. Zjištění polarity měřicího transform átoru proudu Vi rOj j % Oj m n O n u u M ■N P O M •N T ----------------------------------------------------- N ---------------------------------------------------- Obr. Zkoušečka polarity transform átorů etra-ZT: a) rozměrový náčrtek, schéma zapojení N ----------------------------------------------------- Obr. Zjištění olarity ěřicího transform átoru napětí 6 Elektrotechnická měření 81 . Při neshodném zapojení ukáže voltmetr součet hodnot napětí V2. Zapojení uděláme podle schématu obr. 48b. Při shodném zapojení svorek a při stejném převodu transformátorů nebude voltmetr ukazovat. 48c. 48a. Obdobně zjistíme označení svorek měřicích transformátorů napětí.svorky opačně, než jsou vyznačeny srovnávacím transformátoru. Obr