Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 77 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Aby dalo sekundární vinutí transformátoru proudu uzemnit, musí být napěťové cívky měřidel připojeny přímo příslušné fázové vodiče. Kdyby měly být konce napěťové cívky měřicího přístroje připojeny na sdružené napětí fází bude mít při použití měřicího transformátoru proudu uzemnění svorky nerozpojená napěťová cívka napětí fázové. Zapojení měřidel: a) přímé zapojení, správné zapojení nepřímé, chybné zapojení, chybné zapojení nejvýše platí obdobně tam, kde použijí měřicí transformátory napětí. 47a napěťová cívka svorkovnici propojena cívkou proudovou. svorkovnici propojena cívkou proudovou. 47. Zapojí-li elektroměr sekundárního obvodu měřicího transformátoru proudu beze změny, bude napěťová cívka bez napětí (obr. 79 . Uzemněním nesmí změnit činnost některého měřicího přístroje nebo vzniknout zkrat. Na obr. Napěťová cívka musí odpojit zapojí přímo fázový vodič, kterém trans­ formátor proudu (obr. 47b). Většinou půjde přístroje, které mají mimo cívky proudové také cívky napěťové.Obr. 47c). Před zapojením přístroje napěťovou cívkou třeba přesvědčit, na­ pěťová cívka není např. Napěťová cívka musí odpojit připojí přímo fázi R