Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 69 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
7,5 vy­ užije rozsahu jen Měření bylo méně přesné, protože se četlo místech, kde stupnice značně zhuštěná. Poznámka: Ampérmetry označením bezpečný přestávají nás vy­ rábět. Stupnice končí zkratovým dílkem, který odpovídá asi sedminásob- nému přetížení. Kdyby použilo ampérmetru měřicím rozsahem např. trvale přetížitelných 100% krátkodobě sedminásob- ným přetížením. údaj ampérmetru vynásobíme 1,5. 42); c) bezpečné, které hodí tam, kde mohou vzniknout velké proudové nárazy. Např. Ampérmetry převodové Při měření střídavého proudu nad vyráběný přímý měřicí rozsah nebo tam, kde ohýbání pásoviny bylo obtížné, měří tak, měřený proud zmenší měřicím transformátorem proudu obvykle Zmenšený proud pak měří ampérmetrem měřicím rozsahem Kde počítá jen jedním měřicím rozsahem proudu, např. prodloužené části stupnice dá měřit trvale. Trvale mohou přetížit asi dvojnásobně nad rozsah vy­ značený tečkou (obr.Ampérmetry pro přímé měření mohou mít trojí provedení: a) normální, určené pro provoz, kde nevyskytují proudové nárazy (obr. Používají tam, kde mohou vzniknout menší proudové ná­ razy, nebo kde mohl nastat odběr proudu nad předpokládaný rozsah (obr. Rozsah, kterého platí třída přesnosti, vyznačuje tečkou. 300 vyměníme měřicí transformátor proudu za jiný, převodem Převodový ampérmetr použít, avšak O musíme vypočítat novou konstantu, která bude: k, 300/5 60 a 200/5 40 tj. rozváděčích, použijeme ampérmetru ocejchovaného rozsahu primárního proudu měřicího trans­ formátoru proudu. 42a); b) prodlouženou stupnicí, přetížitelné 100%. při převodu bude měřicí rozsah 200 A. O Zvětší-li odběr, např. Kdyby použilo ampérmetru měřicím rozsahem např. 42c). měřicí 150 transformátor proudu měl převod nemohlo měřit do 71 . Nahradí přístroje prodlouženou stupnicí, které mají vlastnosti bezpečných, tj