Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 68 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
které připojují měřicí transformátory proudu. Druhy feromagnetických (elektromagnetických) ampérmetrů: a) normální, přetížitelný prodlouženou stupnicí 100%, bezpečný . Podle velikosti měřeného proudu použijeme buď ampérmetry pro přímé měření, anebo tzv. ampérmetry převodové, tj. Kdyby měřil proud jen ně­ které jedné fázi jsou-li rozvodu připojeny také jednofázové spotřebiče, nemá takové měření praktický význam, protože druhé fáze budou zatíženy odlišně. 42.provozu sledujeme proudové zatížení podle údajů ampérmetrů, které jsou osazeny rozváděčích. a) o) 0 100 200 * i i Bezpečný 70 Obr. měření proudu trojfázové soustavě jsou třeba tři ampérmetry, každé fázi jeden