Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 68 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
které připojují měřicí transformátory proudu. 42.provozu sledujeme proudové zatížení podle údajů ampérmetrů, které jsou osazeny rozváděčích. a) o) 0 100 200 * i i Bezpečný 70 Obr. Podle velikosti měřeného proudu použijeme buď ampérmetry pro přímé měření, anebo tzv. Kdyby měřil proud jen ně­ které jedné fázi jsou-li rozvodu připojeny také jednofázové spotřebiče, nemá takové měření praktický význam, protože druhé fáze budou zatíženy odlišně. měření proudu trojfázové soustavě jsou třeba tři ampérmetry, každé fázi jeden. Druhy feromagnetických (elektromagnetických) ampérmetrů: a) normální, přetížitelný prodlouženou stupnicí 100%, bezpečný . ampérmetry převodové, tj